శ్రీ రామదూత స్తోత్రం Sri Ramadootha Stotram in telugu – Hanuman

Sri Ramadootha Stotram Lyrics: The national sensation HanuMan movie Sri Ramadootha Stotram song Vocals given by Sai Charan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara and Harshavardhan Chavali. The music of the song was composed by Gowra Hari.

Sri Ramadootha Stotram in Telugu

రం రం రం రం రక్తవర్ణం
దినకర వదనం తీక్షన దంష్ట్రాకరాళం
రం రం రం రమ్యతేజం
గిరిచలనకరం కీర్తి పంచాది వక్త్రమ్

రం రం రం రాజయోగం
సకలశుభనిధిం సప్త భేతాళభేద్యం
రం రం రం రాక్షసాంతం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామి

ఖం ఖం ఖం ఖడ్గహస్తం
విషజ్వర హరణం వేదవేదాంగదీపం
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గరూపం
త్రిభువన నిలయం దేవతాసు ప్రకాశం

ఖం ఖం ఖం కల్పవృక్షం
మణిమయ మకుటం
మాయ మాయా స్వరూపం
ఖం ఖం ఖం కాలచక్రం
సకల దిశయశం రామదూతం నమామి

ఇం ఇం ఇం ఇంద్రవంద్యం
జలనిధికలనం సౌమ్య సామ్రాజ్యలాభం
ఇం ఇం ఇం సిద్ధియోగంనతజనసదయం అర్యపూజ్యార్చితాంగమ్

ఇం ఇం ఇం సింహనాదం
అమృత కరతలం అది అంత్యప్రకాశం
ఇం ఇం ఇం చిత్స్వరూపం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామీ

సం సం సం సాక్షిభూతం
వికసిత వదనం పింగలాక్షం సురక్షం
సం సం సం సత్యగీతం
సకల మునినుతం శాస్త్ర సంపత్కరీయం

సం సం సం సామవేదం
నిపుణ సులలితం నిత్య తత్త్వస్వరూపం
సం సం సం సావధానంసకలదిశయశం రామదూతం నమామి

హం హం హం హంసరూపం
స్ఫుటవికటముఖం సూక్ష్మ సూక్ష్మావతారం
హం హం హం అంతరాత్మం
రవిశశి నయనం రమ్మగంభీరబీమం

హం హం హం అట్టహాసం
సురవర నిలయం ఊర్ధ్వరోమం కరాళం
హం హం హం హంసహంసం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామీ

Sri Ramadootha Stotram Lyrics in English

Ram ram ram ram raktavarnam
Dinakara vadanam tikshnadamstraakaraalam
Ram ram ram ramyatejam
Girichalanakaram keertipanchaadi vaktram

Ram ram ram raajayogam
Sakalashubhanidhin sapta bhethaalabhedyam
Ram ram ram raksasantam
Sakaladisayasam ramadutah namami

Kham kham kham khadgahastan
Vishajvaraharanam vedavedaangadeepam
Kham kham kham khadgarupam
Tribhuvananilayam devataasuprakasam

Kham kham khan kalpaksam
Manimaya makutam
Maaya maayaa swaroopam
Kham kham khan kaalachakram
Sakaladishayasam ramadutam namami

Im im im indravandyam
Jalanidhikalanan saumya saamrajyalabharm
Im im im siddhiyogam
Nathajanasadayam aryapujyaarchitaangam

Im im im simhanadam
Amrutakaratalam adi anthyaprakaasam
Im im im chitsvaroopam
Sakala disayasam ramadutam namami

Sam sam sam saaksibhootham
Vikasitha vadanam pingalaaksham suraksham
Sam sam sam satyageetham
Sakalamuninutham shsastra sampatkareeyam

Sam sam sam saamavedam
Nipuna sulalitham nithyathathva swarooparm
Sam sam sam saavadhaanam
Sakaladishayasam ramadutam namami

Ham ham ham harisaruparn
Sphutavikatamukham sookshma sookshmaavataran
Ham ham ham antharaatmam
Ravisasinayanam ramyagambheerabeemam

Ham ham ham attahaasam
Suravaranilayam oordhvaromam karaalam
Ham ham ham hamsahamsam
Sakaladisayasam ramadûtam namami

Leave a Comment