గల్లంతే గల్లంతే Gallanthe Lyrics in Telugu – Eagle

Gallanthe Lyrics: The soothing melody song’s Lyrics from Eagle Telugu movie was written by Krishna Kanth and sung by Kapil Kapilan. The music of the song is composed by DavZanD.

Gallanthe Lyrics in Telugu

గల్లంతే గల్లంతే దిల్లంతా గల్లంతే అయినదే
గల్లంతే గల్లంతే నీ కళ్ళే గల్లంతే చేసెనే

గల్లంతే గల్లంతే దిల్లంతా గల్లంతే అయినదే
గల్లంతే గల్లంతే నీ కళ్ళే గల్లంతే చేసెనే

తడబడే అలజడే తడబడే అలజడే

కాపుగాసే మాయగాడే మౌనమే గాని మాటే లేదే
కానరాడే పోనేపోడే వీడెవ్వడే

నేల మీద పువ్వే నువ్వే
కోరుకునే ఒక మేఘం నేనులే
ఔననవే మరి వానై దూకి రానా
నీ యదనే చినుకల్లే చేరనా

ఒకరికి ఒకరని తెలుపుతు
పలికిన వేగమా
వధువుకి వరునికి శుభమని
తెలిపిన రాగమా

ముడిపడు అడుగులు
నడుపుతు వెలిగిన హోమమా
విడి విడి మనసులు కలుపుతు ఒకటవు ప్రాణమా

గల్లంతే గల్లంతే దిల్లంతా గల్లంతే అయినదే
గల్లంతే గల్లంతే నీ కళ్ళే గల్లంతే చేసెనే

యు అండ్ మీ వాకింగ్ ఇన్ ద పారడైస్
యు అండ్ మీ షుడ్ లవ్ ఫరెవర్
యు అండ్ మీ వాకింగ్ ఇన్ ద పారడైస్
యు అండ్ మీ షుడ్ లవ్ ఫరెవర్

నింగి నేల ఓ చోట చేరి
చేసే సందడే మౌనం మాట ఓ జంట కట్టే వేళనే
నూరేళ్ళయినా నిల్చుండి పోయే బంధం మీదిలే
వేలేపట్టి వీడేటి వీలే లేదులే

Gallanthe Song Lyrics

Gallanthe gallanthe
Dillantha gallanthe ayinadhe
Gallanthe gallanthe
Nee kalle gallanthe chesene

Ye, gallanthe gallanthe
Dillantha gallanthe ayinadhe
Gallanthe gallanthe
Nee kalle gallanthe chesene

Thadabade alajade
Thadabade alajade
Kaapugaase maayagaade
Mouname gaani maate ledhe
Kaanaraade ponepode veedevvade

Nela meedha… puvve nuve
Korukune oka megham nenule
Ounanave mari vaanai dhooki raana
Nee yedhane chinukalle cheranaa

Okariki okarani teluputhu
Palikina vegama
Vaduvuki varuniki subhamani
Thelipina raagamaa

Mudi padu adugulu
Naduputu veligina homama
Vidi vidi manasulu kalipi
Okatavu pranamaa

Ye, gallanthe gallanthe
Dillantha gallanthe ayinadhe
Gallanthe gallanthe
Nee kalle gallanthe chesene

You and me walking in the paradise
You and me should love forever
You and me walking in the paradise
You and me should love forever

Ningi nella o chota cheri
Chese sandhade
Mounam maata o janta katte velane
Noorellaina nilchundi poye
Bandham meedhile
Velepatti veedeti veele ledhule

Leave a Comment