నా వల్ల కాదే బొమ్మా Humma Humma Lyrics in Telugu – Ooru Peru Bhairavakona

Humma Humma Lyrics: The latest Humma Humma song from telugu movie Ooru Peru Bhairavakona is composed by Shekar Chandra. The song was written by Shekar Chandra, Tirupathi Jaavana and sung by Ram Miriyala.

Humma Humma Lyrics in Telugu

నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా

ఇంత కాలము లేదే
వింత లోకము ఏంటే
జారి పడ్డదే మనసే నీకే నీకే
ఇంత కాలము లేదేవింత లోకము ఏంటే
జారి పడ్డదే మనసే నీకే నీకే

ఏందమ్మడు ఏందమ్మడు
పిచ్చోడ్నయ్య సే వాట్ టు డూ
ఈ కుర్రాడు ఫిక్స్ అయ్యాడు
నీన్నొదిలి పోనే పోడూ

నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా హమ్మ హమ్మ హమ్మా

నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా హమ్మ హమ్మ హమ్మా

ఊపిరై నువ్వికావీడనే వీడవే
ఊహకే నిదురికాఉండనే ఉండదే

మాయ మాయ మాయ మాయ మాయ మాయమ్మా
సోయ సోయ సోయసోయ సోయే లేదమ్మా

మనసు లోపల వడ్డున చేపలా
ఉందిలే పిల్ల నీ వల్లా
పూల కొమ్మలా వంగి వంగిలా
తాకుతుంటే పడేదెల్లా

నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా హమ్మ హమ్మ హమ్మా
నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా హమ్మ హమ్మ హమ్మా

ఇంత కాలము లేదే
వింత లోకము ఏంటే
జారి పడ్డదే మనసే నీకే నీకే

ఏందమ్మడు ఏందమ్మడు
పిచ్చోడ్నయ్య సే వాట్ టు డూ
ఈ కుర్రాడు ఫిక్స్ అయ్యాడు
నీన్నొదిలి పోనే పోడూ…

నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా హమ్మ హమ్మ హమ్మా
నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా హమ్మ హమ్మ హమ్మా

Humma Humma Lyrics

Naa valla kaadhe bommaa
Nee kallu choosthe ammaa

Intha kaalamu ledhe
Vintha lokamu ente
Jaari paddadhe manase
Neeke neeke
Intha kaalamu ledhe
Vintha lokamu ente
Jaari paddadhe manase
Neeke neeke

Endhammadu endhammadu
Pichhodnayya say what to do
Ee kurraadu fix ayyaadu
Ninnodhili pone podu

Naa valla kaadhe bomma
Nee kallu choosthe amma
Kickkekkuthondhe janma
Humma humma hummaa

Naa valla kaadhe bomma
Nee kallu choosthe amma
Kickkekkuthondhe janma
Humma humma hummaa

Oopirai nuvvikaa
Veedane veedave
Oohake nidhurikaa
Undane undadhe

Maaya maaya maaya
Maaya maaya maayamma
Soya soya soya
Soya soye ledhamma

Manasu lopala vadduna chepalaa
Undhile pilla nee vallaa
Poola kommalaa vangi vangilaa
Thaakunthunte padedhellaa

Naa valla kaadhe bomma
Nee kallu choosthe amma
Kickkekkuthondhe janma
Humma humma hummaa

Naa valla kaadhe bomma
Nee kallu choosthe amma
Kickkekkuthondhe janma
Humma humma hummaa

Intha kaalamu ledhe
Vintha lokamu ente
Jaari paddadhe manase
Neeke neeke

Endhammadu endhammadu
Pichhodnayya say what to do
Ee kurraadu fix ayyaadu
Ninnodhili pone podu, o o ho

Naa valla kaadhe bomma
Nee kallu choosthe amma
Kickkekkuthondhe janma
Humma humma hummaa

Naa valla kaadhe bomma
Nee kallu choosthe amma
Kickkekkuthondhe janma
Humma humma hummaa

Leave a Comment