మా ఊరు అంబాజీపేటా Maa Ooru Ambajipeta Lyrics in Telugu – Ambajipeta Marriage Band

Maa Ooru Ambajipeta Lyrics: Ambajipeta Marriage Band title song written by Rahman and sung by Kaala Bhairava, while music composed by Shekar Chandra.

Maa Ooru Ambajipeta Lyrics in Telugu

రారోయ్ మా ఊరి సిత్రాన్ని సూద్దాం
అరెరే సూద్దాం
ఇటు రారోయ్ ఈ బతుకు పాటను ఇందాం
అరెరే ఇందాం

ఈ సన్నాయి నొక్కుల్లోనా
ఊరించే సంగతులెన్నో ఉన్నాయ్
ఈ డప్పుల చప్పుడులోన
ఊగించే గుండె లయలు ఉన్నాయి

సేతుల్లో సేతల్లో కలలెన్నో ఉన్నోళ్ళు
ముత్తాతల వృత్తులనే సేసేటోల్లు
బంధాలు బాధ్యతలు మోస్తున్నా
మొనగాళ్ళు మా ఊరి విద్వాంసులు

మా ఊరు అంబాజీపేటా
మా ఊరు అంబాజీపేట
మా బతుకే సరికొత్త బాట
మా ఊరు అంబాజీపేట
కొట్టర కొట్టు, ఊరంతా మురిసి ఆడాలంటా

కష్టాలు కన్నీళ్ళు వద్దన్నా వదులునా
ఉసూరుమన్నావో నీ బండి కదులునా
కష్టాలు కన్నీళ్ళు వద్దన్నా వదులునా
ఉసూరుమన్నావో నీ బండి కదులునా

తీపైనా సేదైనా
రుచి చూడక తప్పునా
కాదంటే బతుకంతా
తీరాని ఓ యాతన
తీరాని ఓ యాతన తీరాని ఓ యాతన

లోకం అంటేనే సంత కాదా సోదరా
మంచేదో సెడ్డేదో కళ్ళే తెరిచి సూడరా
కాలం అంటేనే మాయ కదా నాయనా
నిన్న నేడు రేపు ఒకేలాగ ఉండేలా

రా ఇలా ఇలా పుట్టిన రోజును చేద్దాం
రా అలా అలా పాడెను ఎత్తుకు పోదాం
రా ఇలా ఇలా మధ్యలో మనుషులౌదాం
ప్రతి కధకి మనమే సాక్షాలౌదాం

మా ఊరు అంబాజీపేటా
మా ఊరు అంబాజీపేట
మా బతుకే సరికొత్త బాట
మా ఊరు అంబాజీపేట
కొట్టరా కొట్టు ఊరంతా మురిసి ఆడాలంటా

రారోయ్ మా ఊరి సిత్రాన్ని సూద్దాం
అరెరే సూద్దాం
మనసారా ఈ బతుకు పాటను విందాం
అరెరే ఇందాం

Maa Ooru Ambajipeta Lyrics

Raa roy maa oori sitraanni suddham
Arere sooddham
Itu raaroy ee bathuku paatanu indhaam
Arere indhaam

Ee sannaayi nokkullona
Oorinche sangathulenno unnaay
Ee dappula chappudulonaa
Ooginche gunde layalu unnaai

Sethullo sethallo kalalenno unnollu
Mutthaathala vrutthulane sesetollu
Bandhaalu bhaadyathalu mosthunna
Monagaallu ma oori vidhvaamsulu

Maa ooru ambajipetaa aa aa
Maa ooru ambajipeta
Maa bathuke sarikottha baata
Maa ooru ambajipeta
Kottara kottu
Oorantha murisi aadaalantaa

Kashtaalu kanneellu vaddanna vadhuluna
Usoorumannaavo nee bandi kadhulunna
Kashtaalu kanneellu vaddanna vadhuluna
Usoorumannaavo nee bandi kadhulunna

Theepainaa sedhaina
Ruchi choodaka thappuna
Kaadhante bathukantha
Thirani o yaathanaa
Thirani o yaathanaa
Thirani o yaathanaa

Lokam antene santha kadha sodara
Manchedho seddedho kalle therichi soodaraa
Kaalam antene maaya kadha naayana
Ninna nedu repu okelaaga undenaa

Raa ilaa ilaa puttinna rojunu cheddhaam
Raa alaa alaa paadenu etthuku podhaam
Raa ilaa ilaa madhyalo manushuloudhaam
Prathi kadhaki maname saakshaaloudhaam

Maa ooru ambajipetaa aa aa
Maa ooru ambajipeta
Maa bathuke sarikottha baata
Maa ooru ambajipeta
Kottara kottu
Oorantha murisi aadaalantaa

Raaroy maa oori sitraanni suddham
Arere sooddham
Manasaara ee bathuku paatanu vindhaam
Arere indhaam…

Leave a Comment