శ్రీ రామదూత స్తోత్రం Sri Ramadootha Stotram in telugu – Hanuman

Sri Ramadootha Stotram Hanuman

Sri Ramadootha Stotram Lyrics: The national sensation HanuMan movie Sri Ramadootha Stotram song Vocals given by Sai Charan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara and Harshavardhan Chavali. The music of the song was composed by Gowra Hari. Sri Ramadootha Stotram in Telugu రం రం రం రం రక్తవర్ణందినకర వదనం తీక్షన దంష్ట్రాకరాళంరం రం రం రమ్యతేజంగిరిచలనకరం కీర్తి పంచాది వక్త్రమ్ రం రం … Read more