కుర్చీని మడత పెట్టి Kurchi Madathapetti Lyrics in Telugu – Guntur Kaaram

Kurchi Madathapetti Lyrics: The mass number of the year from Super star Mahesh Babu’s Guntur Kaaram was written by Ramajogayya Sastry, sung by Sahithi Chaganti and Sri Krishna. Music of this peppy mass song was composed by Thaman S.

Kurchi Madathapetti Lyrics in Telugu

రాజమండ్రి రాగమంజరి
మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్లు లేరు మేస్త్రిరి
కళాకార్ల ఫ్యామిలీ మరి
మేము గజ్జ కడితే నిదరపోదు నిండు రాతిరి

సోకులాడి స్వప్న సుందరి
నీ మడతసూపు మాపటేల మల్లె పందిరి
రచ్చరాజుకుందె ఊపిరి
నీ వంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరి డిరీ

తూనీగ నడుములోన తూటాలెట్టి
తుపాకీ పేల్చినావే తింగరి చిట్టి
మగజాతి నట్ట మడతపెట్టి

ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
కు కు కుకూ కూ కూ కూ కూ

దాని కేమో మరి దానికేమో
దానికేమో మేకలిస్తివి
మరి నాకేమో సన్న బియ్యం నూకలిస్తివి
మేకలేమో వందలుగా మందలుగా పెరిగిపాయే
నాకిచ్చిన నూకలేమో ఒక్క పూటక్ కరిగిపాయే

ఆడ పచ్చరాళ్ల జూకాలిస్తివి
మరి నాకేమో చుక్క గల్ల కోకలిస్తివి
దాని చెవిలో జూకాలేమొ దగా దగా మెరిసిపాయే
నాకు పెట్టిన కోకలేమో పీలికలై సిరిగిపాయే

ఏం రసిక రాజువో మరి
నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి
ఏం రసిక రాజువో మరి
నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి

ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
కు కు కుకూ కూ కూ కూ కూ

సో సో సో సోకులాడి స్వప్న సుందరి
మాపటేల మల్లె పందిరి
రచ్చరాజుకుందె ఊపిరి
గుండెలోన డీరి డిరి డిరి

మడత పెట్టి మ మమ మ మమమడత పెట్టి
మడత పెట్టిమ మమ మ మమ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మమ మ మమ
మడత పెట్టి మడత పెట్టి మ మమ

ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి

Kurchi Madathapetti Lyrics in English

Rajamundry raaga manjari…
Maayamma peru thalavanollu leru mesthri
Kalaakaarla family mari
Memu gajja kadithe
Nidarapodhu nindu raathiri

Sokulaadi swapna sundari
Nee madatha soopu maapatela malle pandiri
Rachha raajukundhe oopiri
Nee vanka choosthe gundelona deeri diri diri

Thooniga nadumulona thootaaletti
Thupaaki pelchinaave thingari chitti
Magajaathi natta madathapetti

Aa kurchini madatha petti
Aa kurchini madatha petti
Madatha petti, ma mama madatha petti
Madatha petti, ma mama madatha petti
Madatha petti, ma mama madatha petti

Daani kemo, mari daanikemo
Daanikemo mekalisthivi
Mari naakemo sanna biyyam nookalisthivi
Mekalemo vandhaluga mandhaluga perigipaaye
Naakichina nookalemo okka pootak karigipaaye

Aada pachharaalla jukaalisthivi
Mari naakemo chukka galla kokalisthivi
Daani chevilo jukaalemo dhaga dhagaa merisipaaye
Naaku pettina kokalemo peelikalai sirigipaaye

Yem rasika raajuvo mari
Naa dasu baava neetho eppudintha kirikiri
Yem rasika raajuvo mari
Naa dasu baava neetho eppudintha kirikiri

Aa kurchini madatha petti
Madatha petti, ma mama madatha petti
Madatha petti, ma mama madatha petti
Madatha petti, ma mama madatha petti

So so so sokulaadi swapna sundari
Maapatela malle pandiri
Rachha raajukundhe oopiri…
Gundelona deeri, diri diri

Yendhattaa choosthannaa
Ikkada evadi badhalaku vaade lyrics writer
Raasukondi, madathetti paadeyandi

Madatha petti ma mama ma mama
Madatha petti madatha petti
Ma mama ma mama madatha petti
Madatha petti ma mama ma mama, madatha petti
Madatha petti ma mama

Aa kurchini madatha petti
Madatha petti ma mama madatha petti
Madatha petti ma mama madatha petti

Leave a Comment