దుమ్ము దుకాణం Dummu Dhukanam Lyrics in Telugu – Naa Saami Ranga

Dummu Dhukanam Lyrics: The party song from Naa Saami Ranga Telugu movie lyrics was written by Chandra Bose and Sung sung by Kareemulla, Sahithi Chaganti, Sai Charan, Arun Kaundinya and Hymath. Music composed by Oscar award winner MM Keeravaani.

Dummu Dhukanam Lyrics in Telugu

ఆ కుర్చీలోన అమ్మాయి, ఈ కుర్చీలోన అబ్బాయి
ఆ కుర్చీలోన అమ్మాయి, ఈ కుర్చీలోన అబ్బాయి

వీళ్ళ ఇద్దరి ప్రేమకు మద్దతు ఇవ్వగా
ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు
బంధుమిత్రులు అన్నదమ్ములు పిల్లాపాపలు కుర్ర మూకలు పెద్దొళ్ళు చిన్నోళ్ళు
ఆడోళ్ళు మొగోళ్ళు అందరు కలిసిన సందడి పేరే

దుమ్ము దుకాణం, దుమ్మారె దుమ్మదుమ్ము దుకాణం
దుం దుం దుం దుకాణంఅరె దుముకు దుముకు దుందుం దుం దుం దుకాణం

ఈలలు వేస్తారుకొందరు గోలలు చేస్తారుకేకలు పెడతారు
కొందరు అరుపులు అరిచేరుఈ అరుపులకన్నా కేకలకన్నాఅల్లరికన్నా గడబిడకన్నా

అమ్మాయి అబ్బాయి గుండెల్లో మోగే ప్రేమ తబలా ఢోలకులే
అమ్మాయి అబ్బాయి గుండెల్లో మోగే ప్రేమ తబలా ఢోలకు మోతలే

దుమ్ము దుకాణం, దుమ్మారె దుమ్మ
దుమ్ము దుకాణందుం దుం దుం దుకాణం
అరె దుముకు దుముకు దుందుం దుం దుం దుకాణం

చెట్టూ ఊగింది ఆటకు చేనూ ఊగింది
పిట్టా ఊగింది కోడిపెట్టా ఊగింది
ఆ చెట్టూ పిట్టా ఇల్లు గడపతలుపు కిటికీ అన్నీ ఊగి

పక్కూరు పై ఊరు పొరుగూరు ఇరుగూరు
జిల్లాలో పాతికూల్ల పైదాక
పక్కూరు పై ఊరు పొరుగూరు ఇరుగూరు
జిల్లాలో పాతికూల్ల పైదాక
పాకింది చూడు, పాకింది చూడుపాకింది చూడు

దుమ్ము దుకాణం, దుమ్మారె దుమ్మదుమ్ము దుకాణం
దుం దుం దుం దుకాణం
అరె దుముకు దుముకు దుందుం దుం దుం దుకాణం

Dummu Dhukanam Song Lyrics

Aa kurcheelona ammaayi
Ee kurcheelona abbaayi
Aa kurcheelona ammaayi
Ee kurcheelona abbaayi

Veella iddari premaku maddhathu ivvagaa
Munduku vachhina vaallu
Bandhumithrulu annadammulu
Pillapaapalu kurramookalu peddhollu chinnollu
Aadollu mogollu andaru kalisina sandhadi pere

Dhummu dhukaanam dhummaare dhumma
Dhumu dhukaanam dhum dhum dhum dhukaanam
Are.. dhumuku dhumuku dhum
Dhum dhum dhum dhukaanam

Eelalu vestaaru
Kondaru golalu chestaaru
Kekalu pedataaru
Kondaru arupulu aricheru
Ee arupulakannaa kekalakanna
Allarikanna gadabidakanna

Ammaayi abbaayi gundello moge
Prema thabala dholakule
Ammaayi abbaayi gundello moge
Prema thabala dholaku mothale

Dhummu dhukaanam dhummaare dhumma
Dhumu dhukaanam dhum dhum dhum dhukaanam
Are.. dhumuku dhumuku dhum
Dhum dhum dhum dhukaanam

Chettu oogindi, aataku chenu oogindi
Pitta oogindi, kodi petta oogindi
Aa chettoo pitta illu gadapa
Thalupu kitiki annee oogi…

Pakkooru pai ooru porugooru irugooru
Jillaalo paathikoolla paidhaakaa
Pakkooru pai ooru porugooru irugooru
Jillaalo paathikoolla paidhaakaa

Paakindhi choodu
Paakindi choodu
Paakindhi choodu

Dhummu dhukaanam dhummaare dhumma
Dhumu dhukaanam dhum dhum dhum dhukaanam
Arey dhumuku dhumuku dhum dhum dhum dhum dhukaanam

Leave a Comment