నా వల్ల కాదే బొమ్మా Humma Humma Lyrics in Telugu – Ooru Peru Bhairavakona

Humma Humma Lyrics in Telugu Ooru Peru Bhairavakona

Humma Humma Lyrics: The latest Humma Humma song from telugu movie Ooru Peru Bhairavakona is composed by Shekar Chandra. The song was written by Shekar Chandra, Tirupathi Jaavana and sung by Ram Miriyala. Humma Humma Lyrics in Telugu నా వల్ల కాదే బొమ్మానీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా ఇంత కాలము లేదేవింత లోకము ఏంటేజారి పడ్డదే మనసే నీకే నీకేఇంత కాలము … Read more