నాన్న నువ్వు నా ప్రాణం Nanna Nuv Naa Pranam Lyrics in Telugu – Animal

Nanna Nuv Naa Pranam Lyrics: The Latest Indian Sensational Album Animal Telugu Nanna Nuv Naa Pranam Lyrics written by Anantha Sriram and sung by Sonu Nigam. The song’s music composed by Harshavardhan Rameshwar.

Nanna Nuv Naa Pranam Lyrics in Telugu

నా సూర్యుడివి
నా చంద్రుడివి
నా దేవుడివి నువ్వే
నా కన్నులకి నువ్వు వెన్నెలవి
నా ఊపిరివి నువ్వే

నువ్వే కదా నువ్వే కదా సితార నా కలకీ

నాన్న నువ్వు నా ప్రాణం అనినా
సరిపోదటా ఆ మాట
నాన్న నీకై ప్రాణం ఇవనా
ఇదిగో ఇది నా మాట

నిజాన్నేలా అనేదేలా ఇవాల నీ ఎదుటా

ఏ కానుకలో నీ లాలనతో
సరితూగవు ఇది నిజమూ
నీ సమయముకై ఈ జీవితమే
చూస్తున్నది పసితనమై

జగాలనే జయించినాతలొంచి నీ వెనకే

నాన్న నువ్వు నా ప్రాణం అనినా
సరిపోదటా ఆ మాట
నాన్న నీకై ప్రాణం ఇవ్వనా
ఇదిగో ఇది నా మాట

నిజాన్నేలా అనేదేలా
ఇవాల నీ ఎదుటా

Nanna Nuv Naa Pranam Lyrics

Naa suryudivi
Naa chandrudivi
Naa devudivi nuvve
Naa kannulaki
Nuvvu vennelavi
Naa oopirivi nuvve

Nuvve kadhaa
Nuvve kadha
Sitara naa kalaki

Nanna nuvvu naa pranam aninaa
Saripodhata aa maata
Nanna neekai praanam ivanaa
Idhigo idhigo naa maata

Nijaannela anedhelaa
Ivaala nee edhutaa

Ye kaanukalo nee laalanatho
Sarithoogavu idhi nijamu
Nee samayamukai ee jeevithame
Choosthunnadhi pasithanamai

Jagaalane jayinchinaa
Thalonchi nee venake

Nanna nuvvu naa pranam aninaa
Saripodhata aa maata
Nanna neekai praanam ivanaa
Idhigo idhigo naa maata

Nijaannela anedhelaa
Ivaala nee edhutaa

Leave a Comment