గాజు బొమ్మా Gaaju Bomma Lyrics in Telugu – Hi Nanna

Gaaju Bomma Song Lyrics: The instant chartbuster song from Nani’s Hi Nanna telugu movie was a great addition to the movie. The Song Lyrics written by Anantha Sriram and music and vocals by Hesham Abdul Wahab.

Gaaju Bomma Lyrics in Telugu

ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మా
నేనే నాన్నా అమ్మా
ఎద నీకు ఉయ్యాల కొమ్మా
నిన్ను ఊపే చెయ్యే ప్రేమ

వాలిపో ఈ గుండెపైనే
ఆడుకో ఈ గూటిలోనే, దూరం పోబోకుమా

చిన్ని చిన్ని పాదాలని, నేలై నే మోయనా
చిందే క్షణంలో
నువ్వు కిందపడిన, ఉంటావు నా మీదన

నీ చెంతే రెండు
చెవులుంచి బయలెల్లనా
ఏ మాట నీ నోట మోగించిన
వెనువెంటే వింటానే
రానా నిమిషంలోనానే నన్నే వదిలేసైనా

తుళ్ళే తుళ్ళే నీ శ్వాసకికాపై నేనుండనా
ఉఛ్వాసనైనా నిశ్వాసనైనామేలెంచి పంపించనా

ఏ కాంతులైన అవి నన్ను దాటకనే
ఆ రోజు చేరాలి నీ చూపునేనీ రెప్పై ఉంటానే
పాప కంటి పాపనా పాప కంటిపాపా

ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మా
నేనే నాన్నా అమ్మా
ఎద నీకు ఉయ్యాల కొమ్మా
నిన్ను ఊపే చెయ్యే ప్రేమ

వాలిపో ఈ గుండెపైనే
ఆడుకో ఈ గూటిలోనే, దూరం పోబోకుమా…

Gaaju Bomma Song Lyrics

Itu raave naa gaaju bomma
Nene naanna ammaa
Edha neeku uyyaala komma
Ninnu oope cheyye prema

Vaalipo ee gundepaine
Aaduko ee gootilone, dhooram pobokumaa..

Chinni chinni paadhaalani
Nelai ne moyanaa
Chindhe kshanamlo
Nuvu kindhapadina
Untaavu naa meedhan

Nee chenthe rendu
Chevulunchi bayalellana
Ye maata nee nota moginchina
Venuvente vintaane
Raanaa nimishamlonaa
Ne nanne vadhilesainaa

Thulle thulle nee shwaasaki
Kaapai nenundanaa
Uchwaasanaina nishwaasanaina
Melenchi pampinchanaa

Ye kaanthulaina avi nannu daatakane
Aa roju cheraali nee choopune
Nee reppai untaane
Paapa kantipaapa
Naa paapa kantipaapa

Itu raave naa gaaju bomma
Nene naanna ammaa
Edha neeku uyyaala komma
Ninnu oope cheyye prema

Vaalipo ee gundepaine
Aaduko ee gootilone, dhooram pobokumaa..

Leave a Comment