ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా Uyyaalo Uyyaala Lyrics in Telugu – Bhagavanth Kesari

Uyyaalo Uyyaala Lyrics: The sentiment song froom Nandamuri balakrishna’s Bhagavanth Kesari Song Lyrics written by Ananth Sriram, sung by SP Charan and music composed by Thaman.

Uyyaalo Uyyaala Lyrics in Telugu

ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్
సప్పుడు సెయ్యకుర్రి
నీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాంది
మా సిట్టి సిన్నారీ

ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్
సప్పుడు సెయ్యకుర్రి
నీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాంది
మా సిట్టి సిన్నారీ

సిలకా సిలకా గప్పు సుప్
గమ్మున కూసోర్రి
నీకన్న తియ్యగ పలుకుతాంది
మా పొట్టి పొన్నారి

నువ్ ఉరకవే నా తల్లి
తుల్లి పలకవే నా తల్లి
ఉరికి పలికి అలిసి వోతే
గుండెపై వాలిపోవే జాబిల్లీ

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా
నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా
అవ్ మల్ల అవ్ మల్ల
గీ సేతుల్ల నిన్ను మొయ్యాల

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా
నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా
అవ్ మల్ల అవ్ మల్ల
గీ సేతుల్లా నిన్ను మొయ్యాలా

ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్
సప్పుడు సెయ్యకుర్రి
నీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాంది
మా సిట్టి సిన్నారీ

అమ్మనైత లాల పోస్తా
అయ్యనైత జోల పాడుతా..
అవ్వనైత బువ్వ వెడతా
దువ్వేనైత జడలల్లుతా..

పత్తి పువ్వైతా
నీకు రైకలియ్యనీకి
పట్టు పురుగైతా
నీకు పావడియ్యనీకి

ఏమన్నైతే నీకెమన్నైతే
నేనెమన్నైతా నిన్ను కాయనీకీ

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా
నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా
అవ్ మల్లా అవ్ మల్ల
గీ సేతుల్ల నిన్ను మొయ్యాలా

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా
నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాలా
అవ్ మల్ల అవ్ మల్ల
గీ సేతుల్లా నిన్ను మొయ్యాలా

ఒప్పుల గుప్పా ఉయ్యాలో
వయ్యారి భామా ఉయ్యాలో
సిగ్గుల మొగ్గ ఉయ్యాలో
సింగారి బొమ్మ ఉయ్యాలో

వోనీల నెమలమ్మ రాణిలెక్కస్తంటే
ఊరూరంతా ఉయ్యాలో
బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
సంబరాలా గుమ్మ ఉయ్యాలో
సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
సల్లంగ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో…

Uyyaalo Uyyaala Lyrics

Udatha udatha usshaa ush
Sappudu seyyakurri
Neekanna masthuga urukuthaandhi
Maa sitti sinnaari

Udatha udatha usshaa ush
Sappudu seyyakurri
Neekanna masthuga urukuthaandhi
Maa sitti sinnaari

Silaka silaka gappu sup
Gammuna koosorri
Neekanna thiyyaga palukuthaandi
Maa potti ponnaari

Nuv urakave naa thalli
Thulli palakave naa thalli
Uriki paliki alisivothe
Gundepai vaalipove jaabilli

Uyyaalo uyyaala
Naa oopire neeku uyyaala
Av malla avv malla
Gee sethulla ninnu moyyaala

Uyyaalo uyyaala
Naa oopire neeku uyyaala
Av malla avv malla
Gee sethulla ninnu moyyaala

Udatha udatha usshaa ush
Sappudu seyyakurri
Neekanna masthuga urukuthaandhi
Maa sitti sinnaari

Ammanaitha laala posthaa
Ayyanaitha jola paadutha aa aa
Avvanaitha buvva vedathaa
Duvvenaitha jadalallutha aa aa

Patthi puvvaithaa
Neeku raikaliyyaneeki
Pattu purugaithaa
Neeku paavadiyyaneeki

Yemannaithe neekemannaithe
Nenemannaithaa ninnu kaayaneeki

Uyyaalo uyyaala
Naa oopire neeku uyyaala
Av malla avv malla
Gee sethulla ninnu moyyaala

Uyyaalo uyyaala
Naa oopire neeku uyyaala
Av malla avv malla
Gee sethulla ninnu moyyaala

Voppula guppaa uyyaalo
Vayyaari bhaama uyyaalo
Siggula mogga uyyaalo
Singaari bomma uyyaalo

Voneela nemalamma ranilekkasthante
Oorooranthaa uyyaalo
Bathukamma bathukamma uyyaalo
Bangaru bathukamma uyyaalo
Sambaraala gumma uyyaalo
Sallamga bathukamma uyyalo

Sallanga bathukamma uyyalo
Sallamga bathukamma uyyalo
Sallamga bathukamma uyyalo
Sallamga bathukamma uyyalo…

Leave a Comment