గాజు బొమ్మా Gaaju Bomma Lyrics in Telugu – Hi Nanna

Gaaju Bomma Lyrics Hi Nanna

Gaaju Bomma Song Lyrics: The instant chartbuster song from Nani’s Hi Nanna telugu movie was a great addition to the movie. The Song Lyrics written by Anantha Sriram and music and vocals by Hesham Abdul Wahab. Gaaju Bomma Lyrics in Telugu ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మానేనే నాన్నా అమ్మాఎద నీకు ఉయ్యాల కొమ్మానిన్ను ఊపే చెయ్యే ప్రేమ వాలిపో … Read more

సమయమా Samayama Song Lyrics in Telugu – Hi Nanna

Samayama Song Lyrics Hi Nanna

Samayama Song Lyrics: The Soothing song sung by Anurag Kulkarni and Sithara Krishnakumar. Samayama from Hi Nanna telugu movie lyrics written by Ananth Sriram, while music composed by latest music sensation Hesham Abdul Wahab. Samayama Telugu Lyrics సమయమా.. భలే సాయం చేశావమ్మాఒట్టుగా ఒట్టుగాకనులకే.. తన రూపాన్నందిచావే గుట్టుగాఓ ఇది సరిపోదా.. సరె సరె తొరపడకోతదుపరి కథ ఎటుకోఎటు మరి తన నడకోచివరికి … Read more