ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా Uyyaalo Uyyaala Lyrics in Telugu – Bhagavanth Kesari

Uyyaalo Uyyaala Lyrics

Uyyaalo Uyyaala Lyrics: The sentiment song froom Nandamuri balakrishna’s Bhagavanth Kesari Song Lyrics written by Ananth Sriram, sung by SP Charan and music composed by Thaman. Uyyaalo Uyyaala Lyrics in Telugu ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్సప్పుడు సెయ్యకుర్రినీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాందిమా సిట్టి సిన్నారీ ఉడత ఉడత ఉష్షా ఉష్సప్పుడు సెయ్యకుర్రినీకన్న మస్తుగ ఉరుకుతాందిమా సిట్టి సిన్నారీ సిలకా సిలకా గప్పు సుప్గమ్మున కూసోర్రినీకన్న తియ్యగ … Read more