రాధిక రాధిక Radhika Lyrics in Telugu – Tillu Square

Radhika Lyrics from Tillu Square Telugu movie was written by Kasarla Shyam, The latest trending song was sung and composed by Ram Miriyala.

Radhika Lyrics in Telugu

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుక ఎనకక కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలేందే ఇక

కాటుక కళ్లతోటి కాటే వేసావే నువ్వు
సూటిగా చూసి, దిల్లు టైటే చేసావే, భళా భళా
మంత్రాలేవో ఏసీ హ్యాకే చేసావే
డెలికేటు మైండు మొత్తం బ్లాకే చేసావే

చక్కర్లు కొడుతున్నానే కుక్క పిల్ల లాగా
నువ్వేసే బిస్కెట్లకు మరిగానే బాగా
చాక్లెటు గుంజుకున్న సంటిపోరన్లాగా
నన్నేడిపిస్తున్నావే గిల్ల గిల్ల కొట్టుకోగా

నీ రింగుల జుట్టు చూసి పడిపోయానే
నీ బొంగులో మాటలిని పడిపోయానే
రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే
నీ గాలి సోకితేనే సచ్చిపోయానే…

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలెందే ఇక

బేబీ అంటూ పిలిచి
బతుకు దోబీ ఘాటు చేసావే
డార్లింగ్ అంటూ గోకి గుండెల్లో బోరింగు దింపేసినావే

పతంగిలా పైకి లేపి.. మధ్యలో మాంజ కొసేసినావే
బలికా బకరాని చేసి పోషమ్మ గుడి కాడ ఇడిసేసినావే

అరెరె నీ రింగుల జుట్టు చూసి పడిపోయానే
నీ బొంగులో మాటలిని పడిపోయానే
రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే
నీ గాలి సోకితేనే సచ్చిపోయానే

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలెందే ఇక

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలెందే ఇక

Radhika Song Lyrics

Radhika radhika radhika radhika
Mundhuka enakaka kindhika meedhika
Radhika radhika radhika radhika
Munchaka telchaka aatalendhe ika

Kaatuka kallathoti kaate vesaave
Nuvvu sootiga choosi
Dillu tight ye chesaave bhala bhala
Mantraalevo, yesi hack chesaave
Delicate mindu mottham block ye chesaave

Chakkarlu koduthunnaane kukkapillalaaga
Nuvvese biscuitlaku marigaane baagaa
Chocolateu gunjukunna santipornlaagaa
Nannedipisthunnaave gilla gilla kottukogaa

Nee gingula juttu choosi padipoyaane
Nee bongulo maatalini padipoyaane
Rangula kongu thaaki padipoyaane
Nee gaali sokithene sachhipoyaane, haa

Radhika radhika radhika radhika
Mundhuka enakaka kindhika meedhika
Radhika radhika radhika radhika
Munchaka telchaka aatalendhe ika

Ha baby antu pilichi
Bathuku dhobi ghaatu chesaave
Darling antu goki
Gundello boring dimpesinaave

Pathangilaa paiki lepi
Madhyalo maanja kosesinaave
Balikaa, bakaraani chesi
Poshamma gudi kaada idisesinaave

Arere nee ringula juttu choosi
Padipoyaane aaha
Nee bongulo maatalini padipoyaane
Rangua kongu thaaki padipoyaane
Nee gaali sokithene sachipoyaane

Radhika radhika radhika radhika
Mundhuka enakaka, kindhika meedhika
Radhika radhika, radhika radhika
Munchaka telchaka aatalendhe ika

Radhika radhika radhika radhika
Mundhuka enakaka, kindhika meedhika
Radhika radhika, radhika radhika
Munchaka telchaka aatalendhe ika

Leave a Comment