గుమ్మా Gumma Lyrics in Telugu – Ambajipeta Marriage Band

Gumma Lyrics: The latest Song lyrics from Ambajipeta Marriage Band written by Rahman. Shekar Chandra is the singer and composer of the song.

Gumma Lyrics in Telugu

దొంగ సూపులే రంగు పూసెలే
నన్ను దోచెలే దోచెలే హాయ్
కొంటె సైగలే మాయ చేసెలే
చాటు మాటుగా ఊసులాడెలే హాయ్

గుమ్మా నీ పాదం మోపగా
యమ్మా నా లోకం మారేలే
బొమ్మా నీ గాలే సోకగా
ప్రాణమంత ఊగెలే

ఎట్టా ఎట్టనే ఆపేది ఎట్టనే
ఎప్పుడెప్పుడంటు గుండె డప్పు కొట్టెనే
చుట్టు పక్కల సూసేది ఎట్టనే
పట్టలేని మైకమేదో నన్ను సుట్టెనే

మంగళారమొస్తే, పూల సొక్క ఏసీ
మంగళారమొస్తే పూల సొక్క ఏసీ
సందు చివర ఆగి తొంగి చూస్తనే
నిన్ను చూడగానే, ఎగిరి గంతులేసి
ఏ నిన్ను చూడగానే ఎగిరి గంతులేసి
మందు తాగినట్టు చిందులేస్తనే

ఉన్న పాటుగా నువ్వు చేరగా
ఉండలేదుగా ఒక్క తీరుగా
అద్దమే ఇలా పెద్ద మనసుతో
నిన్ను నన్ను ఒక్క చోటపట్టి చూపుతుండగా

గుమ్మా యమ్మా బొమ్మా
గుమ్మా నీ పాదం మోపగా
యమ్మా నా లోకం మారేలే
బొమ్మా నీ గాలే సోకగా, ప్రాణమంత ఊగెలే

ఎట్టా ఎట్టనే ఆపేది ఎట్టనే
ఎప్పుడెప్పుడంటు గుండె డప్పు కొట్టెనే
చుట్టు పక్కల సూసేది ఎట్టనే
పట్టలేని మైకమేదో నన్ను సుట్టెనే

బంతిపూల మాలే కట్టి ఉంచినాలే
బంతిపూల మాలే కట్టి ఉంచినాలె
తాకి తాకకుండ మెల్లో ఎస్తలే
పక్కనుంటే సాల్లే, కోటి సంబరాలే
పక్కనుంటే సాల్లే కోటి సంబరాలే
నిన్నో రాణి లాగ చూసుకుంటాలే

వెళ్లిపోకలా ఉండిపో ఇలా…
కల్ల ముందర కొంతసేపిలా…
మూడో కంటికి కానరాదులే…
నువ్వు నేను పెట్టుకున్న ముద్దుగున్న ముచ్చట..

గుమ్మా నీ పాదం మోపగా
యమ్మా నా లోకం మారేలే
బొమ్మా నీ గాలే సోకగా, ప్రాణమంత ఊగెలే

ఎట్టా ఎట్టనే ఆపేది ఎట్టనే
ఎప్పుడెప్పుడంటు గుండె డప్పు కొట్టెనే
చుట్టు పక్కల సూసేది ఎట్టనే
పట్టలేని మైకమేదో నన్ను సుట్టెనే…

Gumma Song Lyrics

Donga soopule rangu poosele
Nannu dochele dochele, haai
Konte saigale maaya chesele
Chaatu maatugaa oosulaadele, haai

Gumma nee paadham mopagaa
Yammaa naa lokam maarele
Bomma nee gaale sokagaa
Praanamantha oogele

Yesko, ettaa ettane aapedhi ettane
Eppudeppudantu gunde dappu kottene
Chuttu pakkala soosedhi ettane
Pattaleni maikamedho nannu suttene

Mangalaaramosthe… poola sokka yesi
Ye, mangalaaramosthe poola sokka yesi
Sandhu chivara aagi thongi choosthane
Ninnu choodagaane egiri ganthulesi
Ye, ninnu choodagaane egiri ganthulesi
Mandhu thaaginattu chindhulesthane

Ye, unnapaatugaa nuvvu cheragaa
Undaledhuga okka teerugaa
Addhame ilaa peddha manasutho
Ninnu nannu okka chota
Patti chooputhundagaa

Gummaa yammaa bommaa
Hey, gumma nee paadham mopagaa
Yammaa naa lokam maarele
Bomma nee gaale sokagaa
Praanamantha oogele

Ettaa ettane aapedhi ettane
Eppudeppudantu gunde dappu kottene
Chuttu pakkala soosedhi ettane
Pattaleni maikamedho nannu suttene

Banthipoola maale… katti unchinaale
Banthipoola maale katti unchinaale
Thaaki thaakakunda mello esthale
Pakkanunte saalle… koti sambaraale
Pakkanunte saalle koti sambaraale
Ninno rani laaga choosukuntaale

Vellipokalaa undipo ilaa
Kalla mundhara konthasepilaa
Moodo kantiki kaanaraadhule
Nuvvu nenu pettukunna
Muddhugunna muchhata

Gumma nee paadham mopagaa
Yammaa naa lokam maarele
Bomma nee gaale sokagaa
Praanamantha oogele

Ettaa ettane aapedhi ettane
Eppudeppudantu gunde dappu kottene
Chuttu pakkala soosedhi ettane
Pattaleni maikamedho nannu suttene…

Leave a Comment