రాధిక రాధిక Radhika Lyrics in Telugu – Tillu Square

Radhika Lyrics Tillu Square

Radhika Lyrics from Tillu Square Telugu movie was written by Kasarla Shyam, The latest trending song was sung and composed by Ram Miriyala. Radhika Lyrics in Telugu రాధిక రాధిక రాధిక రాధికముందుక ఎనకక కిందికా మీదికారాధిక రాధిక రాధిక రాధికముంచక తేల్చక ఆటలేందే ఇక కాటుక కళ్లతోటి కాటే వేసావే నువ్వుసూటిగా చూసి, దిల్లు టైటే చేసావే, భళా భళామంత్రాలేవో ఏసీ హ్యాకే చేసావేడెలికేటు మైండు … Read more