ఇంకా ఇంకా దూరమే Inka Inka Doorame Lyrics in Telugu – Naa Saami Ranga

Inka Inka Doorame Lyrics: The Soothing melody from Naa Saami Ranga was sung by Maman Kumar and Satya Yamini, and the song is composed and written by MM Keeravaani.

Inka Inka Doorame Lyrics in Telugu

ఇంకా ఇంకా దూరమే మాయమౌతుంటే
ఇంకా ఇంకా ప్రాణమే దగ్గరౌతుంటే

తెలియని భావమేదో మనసులో
తొంగిచూసి మౌనమే చెరిపివేస్తుంటే
మాటలై పలకరిస్తుంటే

నిన్ను చూసి, నన్ను చూసి
చెప్పాలని చెప్పాలని
అనిపిస్తుందే ఏమని

గతము తిరిగి రాదని
రేపు అన్నదే లేదని
ఇపుడే ఇపుడే నీకు నేననీ

గతము తిరిగి రాదని
రేపు అన్నదే లేదని
ఇక్కడే ఇక్కడే నాకు నువ్వనీ

ఇంకా ఇంకా దూరమే మాయమౌతుంటే
ఇంకా ఇంకా ప్రాణమే దగ్గరౌతుంటే

తెలియని భావమేదో మనసులో
తొంగిచూసి మౌనమే చెరిపివేస్తుంటే
మాటలై పలకరిస్తుంటే

నిన్ను చూసి, నన్ను చూసి
చెప్పాలని చెప్పాలని
అనిపిస్తుందే ఏమని

గతము తిరిగి రాదని
రేపు అన్నదే లేదని
ఇపుడే ఇపుడే నీకు నేననీ

గతము తిరిగి రాదని
రేపు అన్నదే లేదని
ఇక్కడే ఇక్కడే నాకు నువ్వనీ…

Inka Inka Doorame Song Lyrics

Inka inka dhoorame maayamouthunte
Inka inka praaname daggarouthunte

Teliyani bhaavamedho manasulo
Thongi choosi mouname cheripi vesthunte
Maatalai palakaristhunte

Ninnu chusi nannu chusi..
Cheppaalani cheppaalani
Anipisthundhe yemani

Gathamu thirigi raadhani
Repu annadhe ledhani
Ipude ipude neeku nenani

Gathamu thirigi raadhani
Repu annadhe ledhani
Ikkade ikkade naaku nuvvani

Inka inka dhoorame maayamouthunte
Inka inka praaname daggarouthunte

Teliyani bhaavamedho manasulo
Thongi choosi mouname cheripi vesthunte
Maatalai palakaristhunte

Ninnu chusi, nannu chusi..
Cheppaalani cheppaalani
Anipisthundhe yemani

Gathamu thirigi raadhani
Repu annadhe ledhani
Ipude ipude neeku nenani

Gathamu thirigi raadhani
Repu annadhe ledhani
Ikkade ikkade naaku nuvvani…

Leave a Comment