రొమాంటిక్ పాటలు Top Romantic Songs Lyrics in Telugu

Top Romantic Songs Lyrics in Telugu
Top Romantic Songs Lyrics in Telugu

Romantic Songs Lyrics: Love Songs are one of the special categories of Songs and the Telugu audiences always like soothing Songs. Most of the Telugu Movies have a History of Producing some tremendous Romantic Songs. We can also say that Romantic Songs are also known as Love Songs.

Here is the extensive list of even the greatest singers and Music Directors of Love songs would be a Huge order. So, we Curated Some of the most popular Telugu songs in this post.

Best Telugu Romantic Songs Lyrics List 2021

Telugu Song TitleMovie/Singles
ఒకే ఒక లోకం నువ్వే Oke Oka LokamSashi (2021)
నీ కన్ను నీలి సముద్రం Nee Kannu Neeli SamudramUppena
నా కనులు ఎపుడూ Naa Kanulu YepuduRang De
చిట్టి ChittiJathi Ratnalu
నీలి నీలి ఆకాశం Neeli Neeli Aakasam30 Rojullo Preminchadam Ela
చుక్కల చున్నీ Chukkala ChunniSR Kalyanamandapam
ఏ కన్నులూ చూడనీ Ye Kannulu Choodani Ardhashathabdam
అంత ఇష్టం Antha IstamBheemla Nayak
నిన్ను చూడగానే Ninnu ChudaganeAtithi Devo Bhava
బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే Baguntundhi Nuvvu NavvitheAtithi Devo Bhava
అడిగా ​అడిగా Adigaa AdigaaAkhanda
లెహరాయి LeharaayiMost Eligible Bachelor
ఇష్టం IstamKhiladi (2021)
కంటి పాప Kanti PapaVakeel Saab

This is a site to get the latest and evergreen popular Hit songs, lyrics were written in Telugu font from Movies and Private album-hit songs. Thanks for visiting us! ఇంకేంటి ఆలస్యం పాడటం స్టార్ట్ చెయ్యండి...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here