నువ్వు నవ్వుకుంటూ Nuvvu navvukuntu Vellipomaake Lyrics in Telugu – MAD

Nuvvu navvukuntu Vellipomaake Song Lyrics: The latest Trending song from MAD Telugu movie was composed by Bheems Ceciroleo. The Song was sung by Kapil Kapilan and written by Bhaskara Bhatla.

Nuvvu navvukuntu Vellipomaake Lyrics in Telugu

నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోమాకే
నా గుండెనేమో గిల్లి పోమాకే

చిన్ని చిన్ని కళ్ళే అందం
ముద్దు ముద్దు మాటలు అందం
బుజ్జి బుజ్జి బుగ్గల మెరుపే, ఎంతో అందమే…

ముక్కు మీద కోపం అందం
మూతి ముడుచుకుంటే అందం
ఝంకాలలా ఊగుతు ఉంటే, ఇంకా అందమే…

నీ పిచ్చి పట్టిందిలే
అది నీవైపే నెట్టిందిలే
ఏమైన బాగుందిలే
నువ్వు ఒప్పుకుంటే
జరుపుకుంట జాతరలే…

నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకే
నా గుండెనేమో గిల్లి పోమాకే
నువ్వు తప్పుకుంటు వెళ్ళిపోమాకే
పిల్లా నిన్ను హత్తుకుంటు.. ఉండి పోతానే..

ఈ తిరిగే తిరుగుడు
గుడి చుట్టు తిరిగితే
దిగి వచ్చి దేవతే, వరమిస్తా నంటదే…

నువ్వు కొంచెం కరిగితే
ప్రపంచం మునగదే
ఈ పంతం వదిలితే
యుగాంతం రాదులే….

నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకే
నా గుండెనేమో గిల్లి పోమాకే
నువ్వు తిప్పుకుంటు వెళ్ళిపోమాకే
పిల్లా నేను తిట్టుకుంటు ఉండి పోలేనే…

అవునంటే అవునను
కాదంటే కాదను
నడి మధ్య ఊగితే, నేనెట్టా సావను..

నీలాగే అందరు
విసిగిస్తే అమ్మడు
మగవాడెవ్వడు ప్రేమంటే, నమ్మడూ…

నువ్వు నవ్వుకుంటు వెళ్ళిపోమాకే
అయ్ అయ్ అయ్ అయ్నా గుండెనేమో గిల్లి పోమాకే
చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోమాకే
పిల్లా కొంచం కసురుకుంటు, ఉండి పోరాదే…

Nuvvu navvukuntu Vellipomaake Lyrics

Nuvvu navvukuntu vellipomaake
Naa gundenemo gillipomaake

Chinni chinni kalle andham
Muddhu muddhu maatalu andham
Bujji bujji buggala merupe
Entho andhame

Mukku meedha kopam andham
Moothi muduchukunte andham
Jhumkaalalaa ooguthu unte
Inkaa andhame

Nee pichhi pattindhile
Adhi neevaipe nettindhile
Emaina baagundhile
Nuvvu oppukunte
Jarupukunta jaatharale

Nuvvu navvukuntu vellipomaake
Naa gundenemo gillipomaake
Nuvvu thappukuntu vellipomaake
Pillaa ninnu hatthukuntu
Undi pothaane

Ee thirige thirugudu
Gudi chuttu thirigithe
Dhigi vachhi devathe
Varamisthaa nantadhe

Nuvvu koncham karigithe
Prapancham munagadhe
Ee pantham vadhilithe
Yugaantham raadhule..

Nuvvu navvukuntu vellipomaake
Naa gundenemo gillipomaake
Nuvvu thippukuntu vellipomaake
Pillaa nenu thittukunte
Undi polene

Avunante avunanu
Kaadhante kaadhanu
Nadi madhya oogithe
Nenettaa saavanu

Neelaage andharu
Visigithe ammadu
Magavaadevvadu premante
Nammadoo…

Nuvvu navvukuntu vellipomaake
Naa gundenemo gillipomaake
Choosi choodanattu vellipomaake
Pillaa koncham kasurukuntu
Undi poraadhe

Leave a Comment