నీలి నీలి కల్లవాడే Neeli Neeli Kallavade Folk Song Lyrics in Telugu

Neeli Neeli Kallavade Folk Song Lyrics in Telugu: Sung by ​Basani Mamatha. Dhethadi Harika Folk Song Lyrics Music composed by Madeen SK and penned by Manukota Prasad. Neeli Neeli Kallavade Song Ft. Dethadi Harika. నీలి నీలి కల్లవాడే సాంగ్ లిరిక్స్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్‌లో Neeli Neeli Kallavade Folk Song Lyrics in Telugu.

Neeli Neeli Kallavade Song Credits

Song NameNeeli Neeli Kallavade
CategoryTelangana Folk Song
SingerBasani Mamatha
LyricsManukota Prasad
MusicMadeen SK
Music LabelNivriti Vibes

Neeli Neeli Kallavade Folk Song Lyrics in Telugu

నీలి నీలి కల్లవాడే
వాని మాయన నిలువున దించినాడే
నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు
వాడు నిండు మనసు అందగాడే

నీలి నీలి కల్లవాడే
వాని మాయన నిలువున దించినాడే
నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు
వాడు నిండు మనసు అందగాడే

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా
కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా
పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా
కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా

నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే
వాని మాయన నిలువున దించినాడే
నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు
వాడు నిండు మనసు అందగాడే

వాని సూపులు సన్నని కత్తుల తీరు
అగొ తియ్యని గాయాలు సేసెను నాకు
వాని మాటలు మాయలు సేసెను సూడు
ఇగ తీరని ఆరాటమయ్యెను నాకు

వాని సూపులు సన్నని కత్తుల తీరు
అగొ తియ్యని గాయాలు సేసెను నాకు
వాని మాటలు మాయలు సేసెను సూడు
ఇగ తీరని ఆరాటమయ్యెను నాకు

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా
కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా
పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా
కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా
నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే
వాని మాయన నిలువున దించినాడే
నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు
వాడు నిండు మనసు అందగాడే

నిద్దుర పట్టదు ఇదేం రోగం
వాని గురుతులే నాకు నిరంతరం
ఆకలి లేదు దాహం లేదు
నన్నాగం చేసెను పోరాగాడు

నిద్దుర పట్టదు ఇదేం రోగం
వాని గురుతులే నాకు నిరంతరం
ఆకలి లేదు దాహం లేదు
నన్నాగం చేసెను పోరాగాడు

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా
కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా
కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా

నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే
వాని మాయన నిలువున దించినాడే
నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు
వాడు నిండు మనసు అందగాడే

సీకటి కమ్మిన సిత్రం సూడు
నాకు పగలే రాత్రై పోయెను సూడు
నిన్నెట్టాగైనా ఏలుకుంటా
ఏడేడు జన్మల బంధం అట

సీకటి కమ్మిన సిత్రం సూడు
నాకు పగలే రాత్రై పోయెను సూడు
నిన్నెట్టాగైనా ఏలుకుంటా
ఏడేడు జన్మల బంధం అట

రారా ఓ పిలగా రాలుగాయి పొల్లగా
రంధి లేని రాత నాకు రాసిపోరాదురా
రారా ఓ పిలగా రాలుగాయి పొల్లగా
రంధి లేని రాత నాకు రాసిపోరాదురా
నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే
వాని మాయన నిలువున దించినాడే
నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు
వాడు నిండు మనసు అందగాడే

Neeli Neeli Kallavade Folk Song Lyrics Video (నీలి నీలి కల్లవాడే సాంగ్ లిరిక్స్)

Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics In English

Neeli Neeli Kallavade
Vaani Maayana Niluvuna Dhinchinaade
Nindu Punnami Ennela Theeru
Vaadu Nindu Mansu Andhagade

Neeli Neeli Kallavaade
Vaani Maayana Niluvuna Dhinchinaade
Nindu Punnami Ennela Theeru
Vaadu Nindu Mansu Andhagaade

Pattesukundhunaa Pattu Jaaripodhunaa
Katnaalu Iyyakunda Kattesukundhunaa
Pattesukundhunaa Pattu Jaaripodhunaa
Katnaalu Iyyakunda Kattesukundhunaa

Neeli Arre Neeli… Arre Neeli Neeli Kallavaade
Vaani Maayana Niluvuna Dhinchinaade
Nindu Punnami Ennela Theeru
Vaadu Nindu Mansu Andhagaade

Vaani Soopulu Sannani Katthula Theeru
Ago Thiyyani Gaayaalu Sesenu Naaku
Vaani Maatalu Sesenu Soodu
Iga Theerani Aaratamayyenu Naaku

Vaani Soopulu Sannani Katthula Theeru
Ago Thiyyani Gaayaalu Sesenu Naaku
Vaani Maatalu Sesenu Soodu
Iga Theerani Aaratamayyenu Naaku

Pattesukundhunaa Pattu Jaaripodhunaa
Katnaalu Iyyakunda Kattesukundhunaa
Pattesukundhunaa Pattu Jaaripodhunaa
Katnaalu Iyyakunda Kattesukundhunaa
Neeli Arre Neeli… Arre Neeli Neeli Kallavaade
Vaani Maayana Niluvuna Dhinchinaade
Nindu Punnami Ennela Theeru
Vaadu Nindu Mansu Andhagaade

Niddhura Pattadhu Idhem Rogam
Vaani Guruthule Naaku Nirantharam
Aakali Ledhu Dhaaham Ledhu
Nannaagam Chesenu Poraagaadu

Niddhura Pattadhu Idhem Rogam
Vaani Guruthule Naaku Nirantharam
Aakali Ledhu Dhaaham Ledhu
Nannaagam Chesenu Poraagaadu

Pattesukundhunaa Pattu Jaaripodhunaa
Katnaalu Iyyakunda Kattesukundhunaa
Pattesukundhunaa Pattu Jaaripodhunaa
Katnaalu Iyyakunda Kattesukundhunaa
Neeli Arre Neeli… Arre Neeli Neeli Kallavaade
Vaani Maayana Niluvuna Dhinchinaade
Nindu Punnami Ennela Theeru
Vaadu Nindu Mansu Andhagaade

Seekati Kammina Sithram Soodu
Naaku Pagale Raathrai Poyenu Soodu
Ninnettaagainaa Elukuntaa
Ededu Janmala Bandham Ata

Seekati Kammina Sithram Soodu
Naaku Pagale Raathrai Poyenu Soodu
Ninnettaagainaa Elukuntaa
Ededu Janmala Bandham Ata

RaaRaa O Pilagaa Raalugaayi Pollagaa
Randhi Leni Raatha Naaku Raasiporaadhuraa
RaaRaa O Pilagaa Raalugaayi Pollagaa
Randhi Leni Raatha Naaku Raasiporaadhuraa
Neeli Arre Neeli… Arre Neeli Neeli Kallavaade
Vaani Maayana Niluvuna Dhinchinaade
Nindu Punnami Ennela Theeru
Vaadu Nindu Mansu Andhagaade

Related Songs:

Leave a Comment