కుర్చీని మడత పెట్టి Kurchi Madathapetti Lyrics in Telugu – Guntur Kaaram

Kurchi Madathapetti Lyrics

Kurchi Madathapetti Lyrics: The mass number of the year from Super star Mahesh Babu’s Guntur Kaaram was written by Ramajogayya Sastry, sung by Sahithi Chaganti and Sri Krishna. Music of this peppy mass song was composed by Thaman S. Kurchi Madathapetti Lyrics in Telugu రాజమండ్రి రాగమంజరిమాయమ్మ పేరు తలవనోళ్లు లేరు మేస్త్రిరికళాకార్ల ఫ్యామిలీ మరిమేము గజ్జ కడితే నిదరపోదు నిండు రాతిరి సోకులాడి … Read more

రమణ ఎయ్ Ramana Aei Lyrics in Telugu – Guntur Kaaram

Ramana Aei Lyrics

Ramana Aei Lyrics: The mass song from super star mahesh babu’s Guntur Kaaram was penned by Gongura and sung by Gotte Kanakavva. The music of the song composed by Thaman S. Ramana Aei Song Lyrics in Telugu ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ చిట్టా చిట్టా చిట్టా చిట్టాఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్రమణ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ధగ … Read more

Dum Masala Song Lyrics Sanjith Hegde, Jyoti Nooran (From ‘Guntur Kaaram’)

Dum Masala Song Lyrics

Dum Masala Song Lyrics in Telugu sung by Sanjith Hegde and Jyoti Nooran from the movie Guntur Kaaram. This song is written by Ramajogayya Sastry and the music is composed by Thaman S. Starring Mahesh Babu, Sreeleela, and Meenakshi Chaudhary. Dum Masala Song Lyrics in Telugu సర్రుమండుతాది బాబు గొడ్డు కారంగిర్ర తిరుగుతాది ఈడితోటి బేరంకరర కరర బాబు … Read more