ఏమే పిల్ల అన్నప్పుడల్లా Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics

Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics: Telangana Folk Song From Sy TV Youtube Channel. Yeme Pilla Annappudalla song lyrics in English is sung by Shirisha. The music is by Thirupathi Matla. Yeme Pilla Janapadalu folk song lyrics written by Thirupathi Matla.

Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics

  • Song: Yeme Pilla
  • Music: Thirupathi Matla
  • Singer: Shirisha
  • Lyrics: Thirupathi Matla
  • Music Label: Sy TV
Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics
Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics

Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics in English 

Yeme Pilla Annappudalla
Gucche Puvvula Baanaalu
Gucche Puvvula Baanaalu
Avi Thene Sukkala Thanaalu
Gucche Puvvula Baanaalu
Avi Thene Sukkala Thanaalu

Nuvvu Vilise Pilupulu
Therisene Gunde Thalupulu
Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko
Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko

Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko
Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko

Nuvvu Dhooram Dhooram Unnavante
Moyaaleni Baaraalu
Moyaaleni Baaraalu
Avi Dhataaleni Thiralu
Moyaaleni Baaraalu
Avi Dhataaleni Thiralu

Noorellu Nuvvu Sopathi Lekunte
Simma Seekati

Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko
Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko

Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko
Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko

Laayire Lallayire Lallayire Lallayire
Laayire Lallayire Lallayire Lalla
Laayire Lallayire Lallayire Lallayire
Laayire Lallayire Lallayire Lalla

Nuvvu Kassu Bussu Mante
Thiya Thiyyani Gayalu
Thiya Thiyyani Gayalu
Maruvaleni Gnapakalu
Thiya Thiyyani Gayalu
Maruvaleni Gnapakalu

Nuvvu Chusthe Sukkala Merupu
Ni Yadhalu Malle Parupulu

Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko
Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko

Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko
Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko

Nuvvu Raaye Poye Antunte
Seppaleni Samburalu
Seppaleni Samburalu
Pattarani Santhoshalu
Seppaleni Samburalu
Pattarani Santhoshalu

Ni Koraku Gattina Mudupulu
Yeppudetthavo Moodumullu

Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko
Nannu Kottuko Nannu Thittuko
Niidhanivani Peru Pettuko

Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko
Zara Muttuko Suttu Suttuko
Ee Sinnadhaani Seyyi Pattuko

Yeme Pilla Annappudalla Song Lyrics in Telugu

ఏమే పిల్ల అన్నప్పుడల్లా
గుచ్చే పువ్వుల బాణాలు
గుచ్చే పువ్వుల బాణాలు
అవి తేనె సుక్కల తానాలు
గుచ్చే పువ్వుల బాణాలు
అవి తేనె సుక్కల తానాలు

నువ్వు పిలిసే పిలుపులు
తెరిసేనే గుండె తలుపులు
నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో
నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో

జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో
జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో

నువ్వు దూరం దూరం ఉన్నావంటే
మోయాలేని భారాలు
మోయాలేని భారాలు
అవి దాటాలేని తీరాలు
మోయాలేని భారాలు
అవి దాటాలేని తీరాలు

నూరేళ్లు నువ్ సోపతి
లేకుంటె సిమ్మసీకటి

నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో
నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో

జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో
జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో

లాయిరే లల్లాయిరే లల్లాయిరే లల్లాయిరే
లాయిరే లల్లాయిరే లల్లాయిరే లల్ల

లాయిరే లల్లాయిరే లల్లాయిరే లల్లాయిరే
లాయిరే లల్లాయిరే లల్లాయిరే లల్లా

నువ్వు కస్సు బుస్సు మంటే అవి
తియ్యా తియ్యని గాయాలు
తియ్యా తియ్యని గాయాలు
మరువాలే నీ జ్ఞాపకాలు
తియ్యా తియ్యని గాయాలు
మరువాలే నీ జ్ఞాపకాలు

నువ్ జూస్తే సుక్కల మెరుపులు
నీ ఎదలు మల్లె పరుపులు

నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో
నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో

జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో
జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో

నువ్ రాయే పోయే అంటుంటే
సెప్పలేని సంబురాలు
సెప్పలేని సంబురాలు
పట్టరాని సంతోషాలు
సెప్పలేని సంబురాలు
పట్టరాని సంతోషాలు

నీ కొరకు కట్టిన ముడుపులు
ఎపుడైతవు పిలగా ముడుములు
నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో

నన్ను గొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో
నీ దానివని పేరు పెట్టుకో

జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో
జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో

నువ్ కండ్లకింది కెళ్ళి సూసినవంటే
సిగ్గూ సింగారాలు
సిగ్గూ సింగారాలు
పోతయ్ పంచ ప్రాణాలు

సిగ్గూ సింగారాలు
పోతయ్ పంచ ప్రాణాలు
వేల్పుల ఇంటి పిలగ
మనసు దోచినవోయ్ పొలగ

నన్ను ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సేయి పట్టుకో

నన్ను ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సేయి పట్టుకో

జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో

జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో
ఈ సిన్నదాని సెయ్యి పట్టుకో

Yeme Pilla Annappudalla song Lyrics Download PDF

Yeme Pilla Lyrics Video Song

More Latest Telugu Lyrics: 

Leave a Comment