వచ్చిండే Vachinde Song Lyrics in Telugu & English – Fidaa

Vachinde Song Lyrics in Telugu: The youtube sensational Melody Vachinde From Fidaa Telugu Movie. Vachinde Mella Mellaga Vachinde song has a piece of pure soothing music with an apt voice. The sung by Madhu Priya & Ramky and music by Shakthikanth Karthick. The singer Madhu Priya’s voice is an added advantage for the Song. This Song will be one of the best melody songs with great lyrics. Lyrics of the song written by Suddala Ashok Teja.

Vachinde Song Lyrics in Telugu – Fidaa

  • Album: Fidaa
  • Song: Vachinde
  • Singers: Madhu Priya, Ramky
  • Lyrics: Suddala Ashok Teja
  • Music: Shakthi Kanth Karthick
  • Cast: Varun Tej, Sai Pallavi
  • Director: Shekar Kammula
  • Music Label: Aditya Music
Vachinde Song Lyrics in Telugu
Vachinde Song Lyrics in Telugu

Vachinde Song Lyrics in Telugu

వచ్చిండే పిల్ల మెల్లగా వచ్చిండే
క్రీమ్-ఉ బిస్కట్ ఏసిండే
గమ్మున కూసోనియ్యడే
కుదురుగా నిల్సోనియ్యడే

సన్న సన్నగా నవ్విండే
కునుకె గాయబ్ చేసిండే
ముద్ద నోటికి పోకుండా
మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిండే

పిల్ల రేణుక పిలగాడొచ్చిండే
డిన్నర్ అన్నాడే డేట్-ఉ అన్నాడే
వేలు పట్టి పోలు తిరిగి
నిన్ను ఉల్టా సీదా చేసిండే

వచ్చిండే పిల్ల మెల్లగా వచ్చిండే
క్రీమ్-ఉ బిస్కట్ ఏసిండే
గమ్మున కూసోనియ్యడే
కుదురుగా నిల్సోనియ్యడే

సన్న సన్నగా నవ్విండే
కునుకె గాయబ్ చేసిండే
ముద్ద నోటికి పోకుండా
మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిండే

పిల్ల రేణుక పిలగాడొచ్చిండే
వచ్చిండే

మగవాళ్ళు మస్త్ చాలూ
మగవాళ్ళు మస్త్ చాలూ

మస్కాలు గోడతా ఉంటారే
నువ్వు ఎన్న పూస లెక్క
కరిగితే అంతే సంగతే

ఓసారి సరే అంటూ
ఓసారి సారీ అంటూ
మేన్‌టేన్ నువ్ చేస్తే
లైఫ్ అంత పడుంటాడే

వచ్చిండే పిల్ల మెల్లగా వచ్చిండే
క్రీమ్-ఉ బిస్కట్ ఏసిండే
గమ్మున కూసోనియ్యడే
కుదురుగా నిల్సోనియ్యడే

సన్న సన్నగా నవ్విండే
కునుకె గాయబ్ చేసిండే
ముద్ద నోటికి పోకుండా
మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిండే

అయ్ బాబోయ్ ఎంత పొడుగో
అయ్ బాబోయ్ ఎంత పొడుగో
అయ్ బాబోయ్ ఎంత పొడుగో
ముద్దు లెట్టా ఇచ్చుడే
అయ్ బాబోయ్ ఎంత పొడుగో
ముద్దు లెట్టా ఇచ్చుడే
తన ముందు నిచ్చనేసి
ఎక్కితే కానీ అందడే

పరువాలే నడుం పట్టి
పైకెత్తి ముద్దే పెట్టే
టెక్నీక్స్ ఏ నాకున్నై లే
పరేషనే నీకక్కర్లే

వచ్చిండే పిల్ల మెల్లగా వచ్చిండే
క్రీమ్-ఉ బిస్కట్ ఏసిండే
గమ్మున కూసోనియ్యడే
కుదురుగా నిల్సోనియ్యడే

సన్న సన్నగా నవ్విండే
కునుకె గాయబ్ చేసిండే
ముద్ద నోటికి పోకుండా
మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిండే

పిల్ల రేణుక పిలగాడొచ్చిండే..
వచ్చిండే..
డిన్నర్ అన్నాడే డేట్-ఉ అన్నాడే..
అన్నాడే..
వేలు పట్టి పోలు తిరిగి
నిన్ను ఉల్టా సీదా చేసిండే

అరె ఓ పిల్ల ఇంకా నువ్వు
నేలనిడిచి గాలి మోటర్ లో

వచ్చిండే పిల్ల మెల్లగా వచ్చిండే
క్రీమ్-ఉ బిస్కట్ ఏసిండే
గమ్మున కూసోనియ్యడే
కుదురుగా నిల్సోనియ్యడే

సన్న సన్నగా నవ్విండే
కునుకె గాయబ్ చేసిండే
ముద్ద నోటికి పోకుండా
మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిండే

Vachinde Song Lyrics in English

Vachinde mella mellaga vachinde
Cream biscuit yesinde
Gammuna koosoniyyade
Kudhuruga nilsoniyyade
Sanna sannga navvinde
Kunuke gayab jeshinde
Muddha notiki pokunda
Masthu diturb chesinde

Pilla renuka pilagaadocchinde
Dinner annade date annade
Yelu patti polu thirigi
Ninnu ulta seedha jeshinde

Vachinde mella mellaga vachinde
Cream biscuit yesinde
Gammuna koosoniyyade
Kudhuruga nilsoniyyade
Sanna sannga navvinde
Kunuke gayab jeshinde
Muddha notiki pokunda
Masthu diturb chesinde

Pilla renuka pilagaadocchinde
Vacchindey

Magavallu masth chaalu
Magavallu masth chaalu
Maskalu godatha untare
Nuvu enna poosa lekka
Karigithe anthe sangetha

Osari sare antu osari sorry antu
Maintain nuv jesthe
Life antha paduntaade

Vachinde mella mellaga vachinde
Cream biscuit yesinde
Gammuna koosoniyyade
Kudhuruga nilsoniyyade
Sanna sannga navvinde
Kunuke gayab jeshinde
Muddha notiki pokunda
Masthu diturb chesinde

Ai baboi entha podugo
Ai baboi entha podugo
Ai baboi entha podugo
Muddhu letta icchude
Ai baboi entha podugo
Muddhu letta icchude
Thana mundhu nicchanesi
Yekkithe kaani andhade
Paruvaale nadum patti
Paiketthi muddhe pette
Techniques ye nakunnay le
Pareshane neekakkarle

Vachinde mella mellaga vachinde
Cream biscuit yesinde
Gammuna koosoniyyade
Kudhuruga nilsoniyyade
Sanna sannga navvinde
Kunuke gayab jeshinde
Muddha notiki pokunda
Masthu diturb chesinde

Pilla renuka pilagaadocchinde
Vacchindey
Dinner annade date annade
Annadey
Yelu patti polu thirigi
Ninnu ulta seedha jeshinde

Are o pilla inka nuvvu
Nelanidichi gaali motor lo

Vachinde mella mellaga vachinde
Cream biscuit yesinde
Gammuna koosoniyyade
Kudhuruga nilsoniyyade
Sanna sannga navvinde
Kunuke gayab jeshinde
Muddha notiki pokunda
Masthu diturb chesinde

Here is a PDF File of Vachinde Song Lyrics

Vachinde Song Lyrics.pdf

More Telugu Lyrics:

Leave a Comment