తెలుగు పదానికి జన్మదినం Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics in Telugu – Annamayya

Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics in Telugu & English – Annamayya Song: sung by Sujatha Mohan & S. P. Balasubrahmanyam. Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics Music is composed by M. M. Keeravani and penned by Veturi Sundararama Murthy. Starring Akkineni Nagarjuna, తెలుగు పదానికి జన్మదినం Telugu Padaniki Janmadinam song lyrics in the Telugu Language.

Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics

SongTelugu Padaniki Janmadinam
MovieAnnamayya
SingersSujatha Mohan & S. P. Balasubrahmanyam
MusicM. M. Keeravani
LyricsVeturi Sundararama Murthy

Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics in Telugu

తెలుగు పదానికి జన్మదినం
ఇది జానపదానికి జ్ఞానపదం
ఏడు స్వరాలే ఏడుకొండలై
వెలసిన కలియుగ విష్ణుపదం
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం

అరిషడ్వర్గము తెగనరికే హరి ఖడ్గమ్మిది నందకము
బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మాభారతి నాదాశీస్సులు పొందినదై
శివలోకమ్మున చిద్విలాసమున ఢమరుధ్వనిలో గమకితమై
దివ్యసభలలో నవ్యలాస్యముల పూబంతుల చేబంతిగ ఎగసి
నీరద మండల నారద తుంబుర మహతీగానపు మహిమలు తెలిసి
శితహిమకందర యతిరాట్సభలో తపః ఫలమ్ముగ తళుకుమని
తల్లితనముకై తల్లడిల్లు ఆ లక్కమాంబ గర్భాలయమ్ములో
ప్రవేశించే ఆ నందకము,
నందనానందకారకము
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం

పద్మావతియే పురుడుపోయగా
పద్మాసనుడే ఉసురుపోయగా
విష్ణుతేజమై నాదబీజమై ఆంధ్రసాహితీ అమరకోశమై
అవతరించెను అన్నమయ్య
అసతోమా సద్గమయా
అవతరించెను అన్నమయ్య
అసతోమా సద్గమయా

పాపడుగా నట్టింటపాకుతూ భాగవతము చేపట్టెనయా
హరినామమ్మును ఆలకించక అరముద్దలనే ముట్టడయా
తెలుగుభారతికి వెలుగుహారతై ఎదలయలో పదకవితలు కలయా
తాళ్ళపాకలో ఎదిగె అన్నమయ్య
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా

Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics in English

Telugu Padaaniki Janmadinam
Idi Jaana Padaaniki Jnaanapadam
Edu Swaraale Edu Kondalai Velasina Kaliyuga Vishnu Padam
Annamayya Jananam
Idi Annamayya Jananam
Idi Annamayya Jananam

Arishadvargamu Teganarike Harikhadgammidi Nandakamu
Brahmalokamuna Brahmaabhaarati Naadaasissulu Pondinadai
Sivalokammuna Chidvilaasamuna Damarudhvanilo Gamakitamai
Divyasabhalalo Navyalaasyamula Poobantula Chebantiga Egasee
Neerada Mandala Naarada Tumbura Mahatee Gaanavu Mahimalu Telisee
Sitahima Kamdara Yatiraatsabhalo Tapah Phalammuga Talukumanee
Talli Tanamukai Talladillu Aa Lakkamaamba Garbhaalayammulo
Pravesinche Aanandakamoo Nandanaananda kaarakamoo
Annamayya Jananam
Idi Annamayya Jananam
Idi Annamayya Jananam

Padmaavatiye Purudu Poyagaa
Padmaasanude Usuru Poyagaa
Vishnu Tejamai Naada Beejamai Aandhra Saahitee Amara Kosamai
Avatarinchenu Annamayyaa
Asatomaa Sadgamayaa
Avatarinchenu Annamayyaa
Asatomaa Sadgamayaa

Paapadugaa Nattinta Paakutoo Bhaagavatamu Cheppattenayaa
Harinaamammunu Aalakinchaka Aramuddalane Muttadayaa
Telugu Bhaaratiki Velugu Haaratai Edalayalo Pada Kavitalu Kalayaa
Taallapaakalo Edige Annamayya Tamasomaa Jyotirgamayaa
Tamasomaa Jyotirgamayaa
Tamasomaa Jyotirgamayaa

Related Songs:

Telugu Padaniki Janmadinam Song Lyrics Video

Leave a Comment