తట్టుకోలేదే Thattukoledhey Breakup Song Lyrics – Deepthi Sunaina

Thattukoledhey Breakup Song Lyrics

Thattukoledhey Breakup Song Lyrics in Telugu and English: sung by Vijay Bulganin & Sindhuja Srinivasan. Evandoi Deepthi Sunaina Thattukoledhey Song Lyrics Music is composed by Vijay Bulganin and penned by Suresh Banisetti. Thattukoledhey Breakup Song Starring Deepthi Sunaina, Rahul Varma, నా హృదయమే తట్టుకోలేదే Naa Hrudhayame Thattukoledhey Song lyrics in the Telugu Language. Thattukoledhey Breakup Song … Read more