సిటాపటా సినుకులకు Sittapata Sinukulaku Song Lyrics in Telugu & English – Village Folk Song

Sittapata Sinukulaku Song Lyrics in Telugu and English: Chitapata Chinukulaku Yada Thinnavo Rathiri Song Sung by Prabha Gajwel Venu. Sittapata Sinukulaku Folk Song Music is composed by Gajwel Venu and penned by Prabha (Ammulu). Yada Thinnavo Rathiri Song Lyrics/ Sittapata Sinukulaku Song Lyrics in the Telugu Language is here.

Sittapata Sinukulaku Song Credits

SongSittapata Sinukulaku
AlbumVillage Folk Songs
LyricsPrabha (Ammulu)
SingerPrabha Gajwel Venu
MusicGajwel Venu
LabelAmulya Studio

Sittapata Sinukulaku Song Lyrics in Telugu

సిటాపటా సినుకులకు
యెడ తిన్నవురో రాతిరి
నువ్వు యెడ పన్నవురో రాతిరి
కోంటోళ్ళ ఇంటికాడ కోలాటమాడితే
ఆడ వొయిన్నే రాతిరి
నేను సుడ వొయిన్నే రాతిరి

సిటాపటా సినుకులకు
యెడ తిన్నవురో రాతిరి
నువ్వు యెడ పన్నవురో రాతిరి
గా కోంటోళ్ళ ఇంటికాడ కోలాటమాడితే
ఆడ వొయిన్నే రాతిరి
నేను సుడ వొయిన్నే రాతిరి

కలమం బాయే కరెంటు పాయె
యెడ తిన్నవురో రాతిరి
నువ్వు యెడ పన్నవురో రాతిరి
కాపోల్ల ఇంటి కాడ కబడ్డీ ఆడితే
ఆడ వొయిన్నే రాతిరి
నేను సుడ వొయిన్నే రాతిరి

సిటాపటా సినుకులకు
యెడ తిన్నవురో రాతిరి
నువ్వు యెడ పన్నవురో రాతిరి
ఆ కాపోల్ల ఇంటి కాడ కబడ్డీ ఆడితే
ఆడ వొయిన్నే రాతిరి
నేను సుడ వొయిన్నే రాతిరి

కన్లన్నీ కాయలు కాయంగా సూస్థినిరో
యెడ తిన్నావు రో రాతిరి
నువ్వు యెడ పన్నవురో రాతిరి
గౌండ్లోల్ల ఇంటి కాడ గోళీలు ఆడితే
ఆడ వొయిన్నే రాతిరి
నేను సుడ వొయిన్నే రాతిరి

కన్లన్నీ కాయలు కాయంగా సూస్థినిరో
యెడ తిన్నావు రో రాతిరి
నువ్వు యెడ పన్నవురో రాతిరి
గా గౌండ్లోల్ల ఇంటి కాడ గోళీలు ఆడితే
ఆడ వొయిన్నే రాతిరి
నేను సుడ వొయిన్నే రాతిరి

నమ్మి వచ్చిన దాన్ని రో నేను
ఆగం సేయకు బావయ్య
నన్ను ఆగం సేయకు బావయ్యో
నా మీద నీకు ఉన్న
ప్రేమ అనుబంధం నెను ఎరుగక పోతిని
చి బుద్ది తక్కువోణ్ణి అయితిని

కడ దాక నీతోనే కలిసుంట బావయ్య
వదిలి పెట్టకు బావయ్య
నన్ను ఒంటరి చేయకు బావయ్య
నమ్ముకున్న నిన్ను ఆగం చేయను
ప్రాణం ఇస్తానే జానకి
నీ మీద పమానమే జానకి

వదిలి పెట్టకు బావయ్య
నన్ను ఒంటరి చేయకు బావయ్య
ఆ ఆగం చేయను జానకి
నీ మీద పమానమే జానకి

నన్ను వదిలి పెట్టకు బావయ్య
నన్ను ఒంటరి చేయకు బావయ్య
నిన్ను ఆగం చేయను జానకి
నీ మీద పమానమే జానకి

Sittapata Sinukulaku Song Lyrics in English

Sittapata Sinukulaku
Yeda Thinnavuro Raathiri
Nuvu Yeda Pannavuro Raathiri
Komatolla intikada Kolatamaadite
Aada Voyinne Rathiri
Nenu Suda Voyinne Rathiri

Sittapata Sinukulaku
Yeda Thinnavuro Raathiri
Nuvu Yeda Pannavuro Raathiri
Gaa Komatolla inti Kada Kolatam Aadite
Aada Voyinne Rathiri
Nenu Suda Voyinne Rathiri

Kalamam Baaye Current Paaye
Yeda Tinnavu Ro Raathiri
Nuvu Yeda Pannavuro Raathiri
Kaapolla inti Kada Kabaddi Aadite
Aada Voyinne Rathiri
Nenu Suda Voyinne Rathiri

Sittapata Sinukulaku
Yeda Tinnavu Ro Raathiri
Nuvu Yeda Pannavuro Raathiri
AA Kaapolla inti kada kolatam aadite
Aada Voyinne Rathiri
Nenu Suda Voyinne Rathiri

Kanllanni Kayalu Kayanga Sustuniro
Yeda Thinnavu Ro Raathiri
Nuvu Yeda Pannavu Ro Raathiri
Goundlolla inti Kada Golilu Aadite
Aada Voyinne Rathiri
Nenu Suda Voyinne Rathiri

Sittapata Sinukulaku
Yeda Tinnavu Ro Raathiri
Nuvu Yeda Pannavuro Raathiri
Gaa Goundlolla inti kada Golilu Aadite
Aada Voyinne Rathiri
Nenu Suda Voyinne Rathiri

Nammi Vachchina Danni Ro Nenu
Aagam Seyaku Bavayya
Nannu Aagam Seyaku Bavayyo
Naa Meeda Niku Unna
Prema Anubandham Nen Erugaka Pothini
Chi… Buddi Thakkuvonni Aithini

Kada Daka Nithone Kalisunta Bavayya
Vadhili Pettaku Bavayya
Nannu Ontari Cheyaku Bavayya
Nammukunna Ninnu Aagam Cheyanu
Pranam istane Janaki
Nee Meeda Pamaaname Janaki

Vadhili Pettaku Bavayya
Nannu Ontari Cheyaku Bavayya
Aa Aagam Cheyanu Janaki
Nee Meeda Pamaaname Janaki

Nannu Vadhili Pettaku Bavayya
Nannu Ontari Cheyaku Bavayya
Ninnu Aagam Cheyanu Janaki
Nee Meeda Pamaaname Janaki

Sittapata Sinukulaku Song Lyrics PDF Download

Watch Sittapata Sinukulaku (Chitapata Chinukulaku) Yeda Video Song 

Sittapata Sinukulaku DJ Song Video

READ MORE: నా కనులు ఎపుడూ Naa Kanulu Yepudu Song Lyrics – Rang De Telugu Movie Songs

Leave a Comment