నాసక్కనొడో Naa Sakkanoda Folk Song Lyrics in Telugu & English – Naa Sakkanodo Folk Song

Naa Sakkanoda Folk Song Lyrics, Naa Sakkanodo Song Lyrics in Telugu and English: Nayi Doro Naa Sakkanoda Song Sung by Shirisha. Sittapata Sinukulaku Folk Song Music is composed by Thirupathi Matla and penned by Thirupathi Matla. Naa Sakkanodo Song Lyrics/ Naa Sakkanoda Folk Song Lyrics in the Telugu Language is here.

Naa Sakkanodo Song Lyrics Credits

SongNaa Sakkanodo
AlbumFolk Songs
LyricsThirupathi Matla
SingerShirisha
MusicThirupathi Matla
LabelSy Tv

Naa Sakkanoda Folk Song Lyrics in Telugu

నమ్మి నానపోసిననురో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…
బుచ్చి బర్రలైనాయిరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…

మేనత్త కొడుకంటే మేకల పొద్దని…
మందెంత చెప్పిన నువ్వే కావాలని…

నమ్మి నానపోసిననురో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా….
బుచ్చి బర్రలైనాయిరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో….నాచెందురుడా…

కట్టుకున్న బొమ్మరిల్లు కోట…అమ్మననాలట…
నువ్వు నేను గూడి…రాములోరి గుడి చేరి లగం అడి…
నన్ను నాడే పెండ్లడినవురో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…
అవి యాదికొస్తే సిగ్గులయరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…

ఈసంత రమ్మంటే ఇల్లంతా నాదంటు గెలికినావు…ప్రేమలోలికినవు…
సూడ బుద్ది కాక…నన్ను ఓర్వలేక…నావెంట పడి…కొంటె ఆటలాడి…
ములకున్నదన్ని ముంగటేస్తివిరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…
ఇప్పుడు ఎట్లా కాని దన్నైతిరో….నాయి దొరో….
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…

పిలిచి పిల్లనిస్తే కులం లేనట్లు…ఈడు కదా…నికు జోడు కదా…
పడుసుదన్ని కదా…గడుసు తనము లేదా…నికు నచ్చలేదా…నన్ను మెచ్చలేదా…
మర్రి ఉడాల ఆట మరిచినవ…నాయి దొరో……
నాసక్కనొడో…..నాచేకరిలో…నాచెందురుడా……
నీ పుర్రెలోన పురుగులు చోచ్చినయ…నాయి దొరో….
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…

చేయి పట్టుకొని…జంట కట్టుకొని…వెంట తిప్పుకొని…మాట తప్పవని…
అన్ని ఒప్పుకొని…కట కలపవని…కలలుగన్న దాన్ని…
మానాల గుట్టలనాడగరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…
నువ్వు వేసిన ఓట్టును మరవరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…
మానాల గుట్టలనాడగరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…
నువ్వు వేసిన ఓట్టును మరవరో…నాయి దొరో…
నాసక్కనొడో…నాచేకరిలో…నాచెందురుడా…

Naa Sakkanoda Folk Song Lyrics in English

Nammi Nanaposinanuro… Nayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Cherikalo… Na Chendhurudaa…
Buchi Burralainaayiro… Nayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Cherikalo… Na Chendhurudaa…

Menatta Kodukante Mekala Poddhani…
Mandhenta Cheppina Nuvve Kaavalani…
Nammi Naanaposinanuro… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Cherikalo… Na Chendhurudaa…
Kattukunna Bommarillu Kota.. Ammananalata…
Nuvvu Nenu Gudi… Ramulori Gudi Cheri Laggam Adi…
Nannu Naade Pendladinavuroo… Nayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Cherikalo… Na Chendhurudaa…

Eesanta Ramante illanthaa Naadantu Gelikinaavu… Premalolikinavu…
Suda Buddi Kaka… Nannu Orvaleka… Naa Venta Padi… Konte Aatalaadi…
Mulakunnadhanni Mungatestiviro… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Cherikalo… Na Chendhurudaa…
ippudu itlaa kaani dhannaithiroo… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Cherikalo… Na Chendhurudaa…

Pilichi Pillanisthe Kulam Lenatlu… Eedu Kaadhaa… Neeku Jodu Kaadhaa…
Padusudanni Kaadha… Gadusu thanamu ledhaa… Neeku Nachaledhaa… Ninnu Mechaledha…
Marri Oodala Aata Marichinava… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Serikalo… Na Chendhurudaa…
Nee Purrelona Purugulu Chochinaya… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Serikalo… Na Chendhurudaa…

Cheyi Pattukoni… Janta Kattukoni… Venta Thippukoni… Maata Thappavani..
Anni Oppukoni… Kata Kalapavani… Kalaluganna Dhaanni…
Maanaala Guttalanadagaro… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Serikalo… Na Chendhurudaa…
Nuvvu Vesina Ottunu Maravaaro… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Serikalo… Na Chendhurudaa…
Maanaala Guttalanadagaro… Naayi Doro…
Naa Sakkanoda… Naa Serikalo… Na Chendhurudaa…
Nuvvu Vesina Ottunu Maravaaro… Naayi Doro…

Naa Sakkanoda ( Nayi Doro Naa Sakkanodo) Song Lyrics Video

READ MORE: సిటాపటా సినుకులకు Sittapata Sinukulaku Song Lyrics in Telugu & English – Village Folk Song

Leave a Comment