కోరమీసం పోలీసోడా Korameesam Polisoda Telugu Lyrics – Krack Telugu Movie

Korameesam Polisoda lyrics in Telugu, sung by Ramya Behra. Korameesam Polisoda Telugu Lyrics Music of this song is composed by Thaman S and Korameesam Polisoda Telugu lyrics penned by Ramajogayya Sastry. Starring Raviteja, Shruti Haasan.

Korameesam Polisoda Songs Details 

Song TitleKorameesam Polisoda
SingerRamya Behra
LyricsRamajogayya Sastry
MusicThaman S
LabelT-Series Telugu

Korameesam Polisoda Lyrics In Telugu

ఏ జనమలో నీకు
ఏ మందు పెట్టిందో
నీ జంట కట్టింది
ఒంటి మీది ఖాకీ
అసలంటూ తానంటూ
నీ కొరకే పుట్టిందో
నీ తలపు తట్టింది
ఏరి కోరి వెతికి
నీ అండ చూసింది…
నెత్తెక్కి కూర్చుంది
నన్నెల్లి పొమ్మంది సవతి
రవ్వంత నీ పక్క సోటివ్వనంటుంది
పోట్లాటకొస్తుంది దండెత్తి
ఆ సంగతేందో ఓ కాస్త
నువ్వే తేల్చుకోరా పెనిమిటీ

కోరమీసం పోలీసోడా
నన్ను కొంచం చూసుకోరా
గుండె మీది నక్షత్రంలా
నన్ను నీతో ఉండనీరా

ఏ జనమలో నీకు
ఏ మందు పెట్టిందో
నీ జంట కట్టింది
ఒంటి మీది ఖాకీ
అసలంటూ తానంటూ
నీ కొరకే పుట్టిందో
నీ తలపు తట్టింది
ఏరి కోరి వెతికి

పనిలో పడితే
నీకేది గురుతురాదు
నువ్వలా వెళితే
నాకేమో ఊసుపోదు
పలవరింత పులకరింత
చెరొక సగముగా
సమయమంతా నీవే ఆక్రమించినావురా

ఏ గుళ్లో ఏ గంట వినిపించినా గానీ
నిన్నేగా నే తలచుకుంటా
మెల్లోని సూత్రాన్ని ముప్పొద్దు తడిమేసి
నీ క్షేమమే కోరుకుంటా
నా లోకమంతా సంతోషమంతా
నీతో ఉన్నదంటా

కోరమీసం పోలీసోడా
నన్ను కొంచం చూసుకోరా
గుండె మీది నక్షత్రంలా…
నన్ను నీతో ఉండనీరా

ఏ జనమలో నీకు
ఏ మందు పెట్టిందో
నీ జంట కట్టింది
ఒంటి మీది ఖాకీ
అసలంటూ తానంటూ
నీ కొరకే పుట్టిందో
నీ తలపు తట్టింది
ఏరి కోరి వెతికి

Related Songs:

Music Video of Korameesam Polisoda Telugu Lyrics

Leave a Comment