కల్లోలమెంటేసుకొచ్చే Kallolam Ventesukoche Song Lyrics – Padi Padi Leche Manasu

Kallolam Ventesukoche Song Lyrics: The Telugu Love song Lyrics From Padi Padi Leche Manasu. The sung by Anurag Kulkarni and music by Vishal Chandrasekhar. Kallolam song lyrics telugu has a very Soothing melody beat with good Voice. The film starring Sharwanand, Sai Pallavi. Kallolam song lyrics are written by Krishna Kanth.

Kallolam Ventesukoche Song Lyrics

  • Song Name – Kallolam
  • Lyrics – Krishna Kanth
  • Singers – Anurag Kulkarni
  • Music – Vishal Chandrasekhar
kallolam song lyrics
kallolam song lyrics

Kallolam Ventesukoche Song Lyrics in English

Kallolamentesukoche pilla gaale
Nanu chusthune kammesene
Kalloni gaandharva
Kanye ekki raile
Viharinchena bhulokame

Gaale Thagilindhi Adige
Neele paadhalu kadige
Vaane pattindhi goduge
Athidhega nuvvochchavaane
Kalisenduku thondara ledule
Kala theeraka mundhuku ponule
Kadiledhi adhi
Karigedhi adhi
Mari kaalame kantiki kanapadadhe

Prapanchame amaanthame maare
dhivi bhuvi manassulo chere
oomakaramai mogenule o peree

Prapanchame amaanthame maare
dhevi bhuvi manassulo chere
oomakaramai mogenule o peree

Raasa rahasya lekhale
A aa lu levu le Saigalu chaale
Chusa raanunna repune
Ee devakanya ke devudu nene
Raasa rahasya lekhale
A Aa lu levu le Saigalu chaale
Chusa raanunna repune
Ee devakanya ke devudu nene

Kallakedhi Mundhugaa Aanaledhe Enthalaa
Reppale padananthaa pandagaa
Gundeke ebandhilaa takkuna agenthalaa
Munchina andhalaa uppenaa

Goduganchuna aagina thoophan eh
Edha panchana laava neevene
Kanapadani nadhi
Adhi ponginadhi
Ninu kalavaga kadalai poyinadhe

Prapanchame amaanthame maare
Dhivi bhuvi manassulo chere
Oomakaramai mogenule o peree
Prapanchame amaanthame maare
Dhivi bhuvi manassulo chere
Oomakaramai mogenule o peree

Raasa rahasya lekhale
A Aa lu levu le ..saigalu chaale
Chusa raanunna repune
Ee devakanya ke devudu nene

Raasa Rahasya Lekhale
A Aa lu levu le Saigalu chaale
Chusa raanunna repune
Ee devakanya ke devudu nene

Kallolam Ventesukoche Song Lyrics in Telugu

కల్లోలమెంటేసుకొచ్చే పిల్ల గాలే
నను చూస్తూనే కమ్మెసెనే
కల్లోని గాంధర్వ కన్యే ఎక్కి రైలే
విహరించెనా భూలోకమే

గాలే తగిలింది అడిగే నేలే పాదాలు కడిగే
వానే పట్టింది గొడుగే… అతిధిగా నువ్వొచ్చావనే
కలిసేందుకు తొందర లేదులే
కల తీరక ముందుకు పోనులే
కదిలేది అది కరిగేది అది
మరి కాలమే కంటికి కనపడదే

ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దీవి భువీ… మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మోగేను లే ఓ పేరే
ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దీవి భువీ మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మోగేను లే ఓ పేరే

రాశా రహస్య లేఖలే
అ ఆ లు లేవులే సైగలు చాలే
చూశా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే
రాశా రహస్య లేఖలే
అ ఆ లు లేవులే సైగలు చాలే
చూశా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

కళ్ళకేది ముందుగా ఆనలేదే ఇంతలా
రెప్పలే పడనంత పండగా
గుండెకే ఇబ్బందీలా టక్కునా ఆగెంతలా
ముంచినా అందాల ఉప్పెనా

గొడుగంచున ఆగిన తూఫానే
ఎద పంచన లావా నీవేనే
కనపడని నది అది పొంగినది
నిను కలవగ కడలై పోయినదే

ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దీవి భువీ మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మోగేను లే ఓ పేరే
ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దీవి భువీ మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మోగేను లే ఓ పేరే

రాశా రహస్య లేఖలే
ఆ ఆ లు లేవులే సైగలు చాలే
చూశా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

రాశా రహస్య లేఖలే
ఆ ఆ లు లేవులే సైగలు చాలే
చూశా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

Kallolam Lyrics Full Video Song – Padi Padi Leche Manasu

More Latest Telugu Lyrics: 

Leave a Comment