ఇది చాలా బాగుందిలే Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics – Sehari

Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics in Telugu and English, Sehari Movie Song: Sung By Sid Sriram. Idhi Chala Baagundhile Song Music is composed by Prashanth R Vihari and Penned by Kittu Vissapragada. Sehari Movie Song Starring Harsh Kanumilli, Simran Choudhary, Abhinav Gomatam, ఇది చాలా బాగుందిలే Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics in Telugu.

Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics – Sehari

MovieSehari (2021)
Song LyricsIdhi Chala Baagundhile
LyricistKittu Vissapragada
Singer(s)Sid Sriram
Music DirectorPrashanth R Vihari
DirectorGnanasagar Dwaraka
CastHarsh Kanumilli, Simran Choudhary, Abhinav Gomatam
Music LabelAditya Music

Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics in Telugu

ఓ కలలా ఇన్నాల్లే దాచి లోకమే
ఓ కధలా కధలా ఇవ్వాలె చూపిస్తుంటే చాలులే
నేడు కాలాన్ని ఆపేసి ఏ మంత్రమేసావే
ఏకాంతమే లేదుగా
నీతోనే నా రోజు సాగేట్టు ఏ మాయ చేశావే
నా దారి మారిందిగా

మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
తడబడుతూ తూలుతున్నా అయినా
మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
పనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా

హెయ్ ఇది చాలా బాగుందిలే
హెయ్ ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే ఇది చాలా బాగుందిలే

ఝంఝం తనన ఝం తననాన
నా చుట్టూ ఏమౌతున్నా
ఝంఝం తనన ఝం తననాన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన
నువ్వుంటే చాలంటున్న
ఝంఝం తనన ఝం తననాన

ఓ నిన్న మొన్నపై కక్షే కట్టిన
నువ్వే లేవని తెలుసా
ఇవ్వాలె ఇలా నీతో ఉండగా బాగుందిలే కొత్తగా
ఇంకాసేపని ఏం చేద్దామని కాలక్షేపమే పనిగా
పనులు మాని నీ పని నాదిగా ఊరేగుతున్నానుగా

నీతోనే తెల్లారిపోతున్నా ఇంకాస్తసేపుండిపోనా
నీతోనే అలారమే లేని లోకాన ఉన్నానుగా
నీలానే నాతీరు మారింది అదేమిటో తోచలేదే
నీలోనే నా హాయి దాగుంది ఏమంటే ఏం చెప్పనే

మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
తడబడుతూ తూలుతున్నా అయినా
మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
పనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా

హె హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే ఇది చాలా బాగుందిలే

ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన

Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics in English

O Kalalaa Innaalle Dhaachi Lokame
O Kadhalaa Ivvaale Choopisthunte Chaalule
Nedu Kaalaanni Aapesi Ye Manthramesaave
Ekaanthame Ledhugaa
Neethone Naa Roju Saagettu Ye Maaya Cheshaave
Naa Dhaari Maarindhigaa

Madhi Madhilo Haayilona
Thikamakalo Theluthunnaa
Thadabaduthu Thooluthunnaa Ayinaa Aa AaAa
Madhi Madhilo Haayilona
Thikamakalo Theluthunnaa
Panilo Panigaa Saradaa Modalouthunnaa, Aa Aa

Heyy, Idhi Chala Baagundhile
Heyy, Idhi Chala Baagundhile
Idhi Chaala Baagundhile Chaala Baagundhile
Idhi Chala Baagundhile… Idhi Chala Baagundhile

Jhum Jhum Thanana Jhum Thananaana
Naa Chuttu Emounthunnaa
Jhum Jhum Thanana Jhum Thananaana
Jhum Jhum Thanana Jhum Thananaana
Nuvvunte Chaalantunnaa
Jhum Jhum Thanana Jhum Thananaana

Oo, Ninna Monnapai Kakshe Kattina
Nuvve Levani Telusaa
Ivvaale Ilaa Neetho Undagaa Baagundhile Kotthagaa
Inkaasepani Em Cheddhaamani Kaalakshepame Panigaa
Panulu Maani Nee Pani Naadhigaa Ooreguthunnaanugaa

Neethone Tellaaripothunnaa Inkaasthasepundiponaa
Neethone Alarame Leni Lokaana Unnaanugaa
Neelaane Naa Theeru Maarindhi Adhemito Thochaledhe
Neelone Naa Haayi Daagundhi Emante Em Cheppane

Madhi Madhilo Haayilona
Thikamakalo Theluthunnaa
Thadabaduthu Thooluthunnaa Ayinaa
Madhi Madhilo Haayilona
Thikamakalo Theluthunnaa
Panilo Panigaa Saradaa Modalouthunnaa, Aa Aa

Hey Heyy, Idhi Chala Baagundhile
Heyy, Idhi Chala Baagundhile
Idhi Chaala Baagundhile… Chaala Baagundhile
Idhi Chala Baagundhile… Idhi Chala Baagundhile

Jhum Jhum Thanana Jhum Thananaana Naanananaana
Jhum Jhum Thanana Jhum Thananaana Naanananaana

Related Songs:

ఇది చాలా బాగుందిలే Idhi Chala Baagundhile Song Lyrics Video

Leave a Comment