గుట్ట గుట్ట తిరిగేటోడా Gutta Gutta Tirige Toda Song Lyrics – Telangana Folk Song Lyrics

Gutta Gutta Tirige Toda Song Lyrics: Telugu Folk Songs, gutta gutta tirigetoda folk song lyrics from the Disco Recording Company. The Folk Song is Sung by Relare Rela Shyamala and Music Composed by Ravi kalyan. Relare Rela Shyamala is the Lyric Writer of this Song. gutta gutta tirige toda song lyrics mp3 got great from the Music Lovers.

Gutta Gutta Tirige Toda Folk Song Lyrics

Song Name: Gutta Gutta Tirigetoda
Music: Ravi kalyan
Lyrics: Relare Rela Shyamala
Singer: Relare Rela Shyamala
Music Lable: Disco Recording Company – Telangana Folks

gutta gutta tirige toda song lyrics dj
gutta gutta tirige toda song lyrics dj

Gutta Gutta tirige toda dj song lyrics in English

Gutta Gutta Thirigetodaa Beemasaari
Guttekki Gurikottetodaa
Nee Guttasailaa Naaku Thelusu Beemasaari
Valla Kaadhu Malli Poraa

Gatla Gatla Kaduvaa Theesukaa Beemasaari
Peddabaayiki Neellaku Othe
Vaalu Kannulu Vaani Meedha Beemasaari
Jodu Chethulu Kaduvaa Meedhaa…

Gutta Gutta Thirigetodaa Beemasaari
Guttekki Gurikottetodaa
Nee Guttasailaa Naaku Thelusu Beemasaari
Valla Kaadhu Malli Poraa

Chialakala Baavi Kaadaa Beemasaari
Chilukalu Kottaa Nenu Othe
Chilakalannee Chinabaaye Beemasaari
Manasemo Nee Meedha Aaye

Gutta Gutta Thirigetodaa Beemasaari
Guttekki Gurikottetodaa
Nee Guttasailaa Naaku Thelusu Beemasaari
Valla Kaadhu Malli Poraa

Mokkajonna Senu Kaadaa Beemasaari
Mokka Kanki Erabothe
Makkaalannee Maayamaaye Beemasaari
Manasemo Nee Meedha Aaye

Gutta Gutta Thirigetodaa Beemasaari
Guttekki Gurikottetodaa
Nee Guttasailaa Naaku Thelusu Beemasaari
Valla Kaadhu Malli Poraa

Chettu Chettu Thirigetodaa Beemasaari
Chettekki Cheyyoopetodaa
Nee Chettu Sailaa Naaku Thelusu Beemasaari
Valla Kaadhu Malli Poraa

Gatla Gatla Kaduvaa Theesukaa Beemasaari
Peddabaayiki Neellaku Othe
Vaalu Kannulu Vaani Meedha Beemasaari
Jodu Chethulu Kaduvaa Meedhaa…

Gutta Gutta Thirigetodaa Beemasaari
Guttekki Gurikottetodaa
Nee Guttasailaa Naaku Thelusu Beemasaari
Valla Kaadhu Malli Poraa

Gatla Gatla Kaduvaa Theesukaa Beemasaari
Peddabaayiki Neellaku Othe
Vaalu Kannulu Vaani Meedha Beemasaari
Jodu Chethulu Kaduvaa Meedhaa

Gutta gutta tirige toda Dj song lyrics in Telugu

గుట్ట గుట్ట తిరిగేటోడా బీమసారి…
గుట్టెక్కి గురికొట్టేటోడా
నీ గుట్టసైలా నాకు తెలుసు
బీమసారి వల్ల కాదు మళ్ళీ పోరా

గట్ల గట్ల కడువా తీసుకా బీమసారి
పెద్దాబాయికి నీళ్లకు ఓతే
వాలు కన్నులు వాని మీద బీమసారి
జోడూ చేతులు కడువా మీదా

గుట్ట గుట్ట తిరిగేటోడా బీమసారి
గుట్టెక్కి గురికొట్టేటోడా
నీ గుట్టసైలా నాకు తెలుసు
బీమసారి వల్ల కాదు మళ్ళీ పోరా

చిలకల బావి కాడా బీమసారి
చిలకలు కొట్టా నేను ఓతే
చిలకాలన్నీ చిన్నబాయే బీమసారి
మనసేమో నీ మీద ఆయే…

గుట్ట గుట్ట తిరిగేటోడా బీమసారి
గుట్టెక్కి గురికొట్టేటోడా
నీ గుట్టసైలా నాకు తెలుసు
బీమసారి వల్ల కాదు మళ్ళీ పోరా

మొక్కజొన్న సేను కాడా బీమసారి
మొక్క కంకి ఏరబోతే
మక్కాలన్నీ మాయమాయే బీమసారి
మనసేమో నీ మీద ఆయే
(గుట్ట గుట్ట)

చెట్టు చెట్టూ తిరిగేటోడా బీమసారి
చెట్టెక్కి చెయ్యూపేటోడా
నీ చెట్టు సైలా నాకు తెలుసూ బీమసారి
వల్ల కాదు మళ్ళీ పోరా

గట్ల గట్ల కడువా తీసుకా బీమసారి
మెట్లబాయికి నీళ్లకు ఓతే
వాలు కన్నులు వానిమీద బీమసారి
జోడూ చేతులు కడువా మీదా

గుట్ట గుట్ట తిరిగేటోడా బీమసారి
గుట్టెక్కి గురికొట్టేటోడా
నీ గుట్టసైలా నాకు తెలుసు
బీమసారి వల్ల కాదు మళ్ళీ పోరా

గట్ల గట్ల కడువా తీసుకా బీమసారి
పెద్దాబాయికి నీళ్లకు ఓతే
వాలు కన్నులు వాని మీద బీమసారి
జోడూ చేతులు కడువా మీదా

gutta gutta tirige toda song lyrics mp3 Video

More Latest Telugu Lyrics: 

Leave a Comment