ఈశ్వరా పరమేశ్వరా Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics – Uppena Movie

Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics – Uppena Movie
Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics – Uppena Movie

Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics, sung by Devi Sri Prasad. Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics Music of this song is composed by Devi Sri Prasad and Eswara Parameshwara Telugu lyrics penned by Chandra Bose. Starring Panja Vaisshnav Tej, Krithi Shetty, Vijay Sethupathi. Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics are here.

Movie Uppena
Song Eswara
Singer Devi Sri Prasad
Lyrics Chandrabose
Music Devi Sri Prasad
Music Label Aditya Music

Eswara Parameshwara Song Telugu Lyrics – Uppena Movie

ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
రెండు కన్నుల మనిషి బతుకును
గుండె కన్నుతో చూడరా
ఎదుట పడనీ వేదనలను నుదిటి కన్నుతో చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
దారి ఎదో తీరం ఎదో గమనమేదో గమ్యమేదో
లేత ప్రేమల లోతు ఎంతో లేని కన్నుతో చూడరా
చీకటేదో వెలుతురేదో మంచి ఎదో మంట ఎదో
లోకమెరుగని ప్రేమ కథని లోని కన్నుతో చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా

నువ్వు రాసిన రాతలిచ్చట మార్చుతూ ఏమార్చుతుంటే
నేల పైన వింతలన్నీ నింగి కన్నుతో చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
మసక బారిన కంటి పాపకి ముసుగు తీసే వెలుగు లాగ
కాలమడిగిన కఠిన ప్రశ్నకు బదులువై ఎదురవ్వరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా

Related Songs:

Eswara Parameshwara Song Video – Uppena

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here