ఏమైపోయావే Emai Poyave Song Lyrics in English & Telugu – Padi Padi Leche Manasu

Emai Poyave Song Lyrics: In This Post, We are Posting Emai Poyave lyrics. emai poyave sung by Sid Sriram. The music is by Vishal Chandrasekhar. Sid Sriram’s Soothing Voice is an added Advantage for the Song. The Song was written by Krishna Kanth.

Padi Padi Leche Manasu Emai Poyave Lyrics

  • Song: Emai Poyave
  • Music: Vishal Chandrasekhar
  • Singer: Sid Sriram
  • Lyrics: Krishna Kanth
  • Movie: Padi Padi Leche Manasu
  • Music Label: Lahari Music
Emai Poyave Song Lyrics
Emai Poyave Song Lyrics

Emai Poyave Song Lyrics in English

Emai Poyaave Nee Vente Nenunte
Emai Potaane Nuvvantu Lekunte

Neto Prati Pejee Nimpesaane
Teravaka Munde Pustakame Viseresaave
Naalo Pravahinche Vupirive
Aaviri Chesi Aayuvune Teesesaave

Ninu Videponandi Naa Praaname
Naa Vupirine Nilipedi Nee Dhyaaname
Sagame Ney Migilunnaa
Saasanamidi Chebutunnaa
Pone Lene Ninnodile

Emai Poyaave Nee Vente Nenunte
Emai Potaane Nuvvantu Lekunte

Aetu Chudu Nuvve Etu Vellane
Ney Leni Chote Nee Hrudayame
Nuv Leni Kala Kuda Raane Raade
Kalalaaga Nuvu Maarake
Maranaanni Aapeti Varame Neeve
Virahaala Vishameeyake

Emai Poyaave nee Vente Nenunte
Emai Potaane Nuvvantu Lekunte

Emai Poyave Song Lyrics in Telugu

ఏమైపోయావే… నీ వెంటే నే నుంటే…
ఏమైపోతానే… నీవంటూ లేకుంటే…

నీతో ప్రతి పేజీ నింపేశానే… తెరవక ముందే పుస్తకమే విసిరేశావే…
నాలో ప్రవహించే ఊపిరివే… ఆవిరి చేసి ఆయువునే తీసేశావే…

నిను వీడి పోనందీ నా ప్రాణమే…
నా ఊపిరిని నిలిపేది నా ధ్యానమే…
సగమేనే మిగిలున్నా… శాసనమిది చెబుతున్నా…
పోనే… లేనే… నిన్నుదిలే….

ఏమైపోయావే… నీవెంటే నేనుంటే…
ఏమైపోతానే… నీ వంటూ లేకుంటే…

ఎటు చూడు నువ్వే… ఎటు వెళ్లెనే…
నేలేని చోటే నీ హృదయమే…
నువ్ లేని కల కూడా రానే రాదే…
కలలాగ నువ్ మారకే…
మరణాన్ని ఆపేటీ వరమే నీవే…
విరాహాల విషమీయకే…

ఏమైపోయావే… నీ వెంటే నే నుంటే…
ఏమైపోతానే… నీ వంటూ లేకుంటే…

emai poyave song lyrics PDF Download

More Latest Telugu Lyrics: 

Emai Poyave Lyrics Video Song

Keywords: padi padi leche manasu song lyrics, emai poyave video song, padi padi leche manasu lyrics, email poyave song lyrics, telugu sad songs list, emai poyave lyrics in english, sid sriram emai poyave, padi padi leche manasu naa songs, emai poyave song download.

Leave a Comment