కన్నే అదిరింది Kanne Adirindi Lyrics in Telugu – Roberrt Telugu Movie Song

Kanne Adirindi Lyrics in Telugu Roberrt Telugu Movie Song

Kanne Adirindi Lyrics in Telugu Roberrt Telugu Movie Song: Sung by ​Mangli. Kanne adirindi Telugu song lyrics Music composed by Arjun Janya and penned by Kasarla Shyam. Kanne Adirindi Telugu lyrics ft. Darshan, Vinnod Prabhakar, Asha Bhat, Jagapathi Babu. Kanne Adirindi Lyrics in the Telugu Language is here. నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది Kanne Adirindi Lyrics in Telugu … Read more