ఎదుటా నీవే Eduta Neeve Lyrics in Telugu & English – Abhinandana Song

Eduta Neeve Lyrics in Telugu and English, Abhinandana Song

Eduta Neeve Lyrics in Telugu and English, Abhinandana Song: sung by S.P.Balasubramanyam. Prema Ledani Song Music composed by Ilayaraja and penned by Acharya Atreya. అభినందన Starring Karthik, Shobana, ఎదుటా నీవే ఎదలోనా నీవే Eduta Neeve Edalona Neeve song lyrics in Telugu Language. Eduta Neeve Edalona Neeve Lyrics Eduta Neeve Lyrics in Telugu ఎదుటా నీవే ఎదలోన నీవే ఎదుటా … Read more